Sončne elektrarne v Sloveniji

Stanje na dan: 31. 12. 2023
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
V celotni Sloveniji
MW

Podatki s povzeti iz baz ELESa in vključujejo vse sončne elektrarne, ki so bile priključene na električno omrežje na dan 31. 12. 2023. Letna statistika elektran pred letom 2018 se je nekoliko spremenila, saj nekatere elektrarne ne delujejo več, druge pa so spremenile vršno moč in so lahko zavedene v drugem letu.

Napoved rasti sončnih elektrarn

Napoved rasti sončnih eletktrarn v Sloveniji je narejena na osnovi trenutne rasti in aktualnih trendov na področju investicij v OVE ter zakonodaje. Upoštevana je 10% letna rast običajnih sončnih elektrarn. Sončne elektrarne za samooskrbo so zaradi spremembe zakonodaje upoštevane le v višini ene petine trenutne rasti.

 

});