Sončne elektrarne v Sloveniji

Stanje na dan: 31. 12. 2021
43 MW
119 MW
96 MW
41 MW
101 MW
60 MW
27 MW
27 MW
V celotni Sloveniji
MW

Podatki s povzeti iz baz SODO d.o.o. in AGEN RS d.o.o.in vključujejo sončne elektrarne za samooskrbo ali z veljavno deklaracijo. V seznam je vključenih tudi nekaj elektrarn izpred desetih let, ki niso več v uradnih seznamih, zato je njihovo dejansko stanje neznano. Prav tako seznam ne vključuje elektrarn, ki nimajo izdane deklaracije. Po neuradnih podatkih je v Sloveniji nekaj takšnih elektrarn nameščenih na strehe proizvodnih obratov. Njihova nazivna moč je nekaj 100 kW.

Napoved rasti sončnih elektrarn

Napoved rasti sončnih eletktrarn v Sloveniji je narejena na osnovi trenutne rasti in aktualnih trendov na področju investicij v OVE ter zakonodaje.