PVdesign - program za načrtovanje sončnih elektrarn

PVdesign je program za simulacjo sončnega obsevanja in donosa sončnih elektrarna za katerokoli lokacijo v Evropi. Temelji na podatkih o povprečnem mesečnem obsevanju in temperaturi iz podatkovne baze ERA5 (2010-2020) ali slovenskih podatkovnih baz (ARSO in Sončno obsevanje v Sloveniji 1990-2000). Simuliran horizont in podatki o nadmorski višini na izbrani lokaciji se uporablja podatkovna baza PVgis. Aplikacija uporablja čas UTC+1 (CET brez sprememb letnega časa). Prostorska ločljivost podatkovne baze ERA5 je približno 9 km, medtem ko slovenska podatkovna baza uporablja prostorsko ločljivost 1 km. Deluje v okolju Android. Za lažje delo so vklučeni pripomočki določitve orientacije in naklona modulov (stehe). Za izračun vplivov senčenja okolice je dodan pripomoček, za določitev horizonta s pomočjo kamere.

Na voljo sta osnovna (Lite) in polna verzija. Osnovna verzija temelji na mesečnem izračunu sevanja in donosa modula in je namenjena vsakomur, ki želi preveriti, kakšno je sevanje in predviden donos sončne elektrarne na njegovi lokaciji. Orodje za določitev profila senčenja je v Lite verziji orodje namenjeno le testiranju; horizont pri izračunu ni upoštevan. Deluje le v Sloveniji.

Polna verzija pa uporablja urni način izračuna sevanaj in donosa PV systema. Za izračun uporablja slovensko bazo in baro ERA5. Poleg natančnejše analize s vplivi senčenja ponuja tudi natančno ekonomsko analizo investicije. Vpliv senčenja je mogoče izračunati glede na relief okolice ali pa uporabiti vklučen pripomoček in posneti deanski profil okoliških objektov.

Program je dosegljiv v Google play trgovini.


Navodila za uporabo

Na začetni strani vnesete osnovne podatke o lokaciji elektrarne in s pomočjo gumbo Izračunaj/Calculate izračunate donos sončne elektrarne. Za določitev naklona, orientacije in horizonta je potrebna kalibracija telefona. Za kalibracijo senzorjev sledite splošnim kalibracijskim navodilom (vrtenje telefona okoli vseh treh osi).

Določitev lokacije: Lokacija vaše naprave se prebere ob zagonu programa. V primeru, da GPS lokacija ni znana oz. GPS senzor ni bil vkopljen lahko trenutno lokacijo vnesete ročno ali po uspešnem geolociranju telefona s pritiskom na gumb
Poljubno lokacijo lahko določite s pomočjo uporabe karte.

Določitev orientacije: Zaženete kompas, obrnete telefon v smer v katero bodo obrnjeni moduli in določite orientacijo.

Določitev naklona: Zaženete libelo, mobilni telefon položite na streho oz. na površino,kjer bodo moduli in določite naklon.

Senčenje: Začenete orodje za snemanje horizonta. Na ekranu pritisnete gumb start in pričnete s snemanjem horizonta s tem, da se gibljete okoli svoje osi. Horizont se posname tako, da križec na stredini zaslona sledi oviram, ki jih prikazuje kamera. Profil se shrani le v primeru, če je bil prej kreiran projekt.

Rezultati: Rezultati ponujajo letno sončno obsevanje na vodoravno površino in v ravnino modulov, donos in izplen sončne elektrarne ter okolske parametre in enostavno vračilno dobo. Polna verzija vsebuje tudi izračun diskontirane vračilne dobe in stopnje donosa.

Poročilo: Aplikacija omogoča tudi generiranje v PDF obliki. Vzorec poročila lahko najdete tukaj.


 

 

 

Osnovna stran
Prikaz rezultatov
Prikaz rezultatov
Meritev naklona
Meritev orientacije
Izbira lokacije iz karte
Določitev horizonta
Nastavitve
Glavni menu
Dodatni menu

Program je na voljo v angleškem in slovenskem jeziku glede na nastavitve vašega telefona.


Izjava o zasebnosti

Program PVdesign uporablja podatke o lokaciji in kamero telefona. Podatki o lokaciji se uporabljajo izključno za potrebe izračunov in se ne pošiljajo naprej. Kamera ne shranjuje slik temveč se uporablja le za ozadje (kot predogled) pri snemanju horizonta. Vsi shranjeni podatki (projekta) se ob izbrisu programa zbrišejo.


Trenutno znane napake

  • Problem decimalne pike ali vejice na nekaterih telefonih (posledica sesutje programa) - rešeno