PVdesign - program za načrtovanje sončnih elektrarn

PVdesign je program za simulacjo sončnega obsevanja in donosa sončnih elektrarna za katerokoli kraj v Sloveniji. Sončno obsevanje in temperatura na izbrani lokaciji je izračunana s pomočjo podatkov v strani Agencije za okolje in prostor ARSO in knjige Sončna energija v Sloveniji. Deluje v okolju Android.

Program omogoča izračun sončnega obsevanja za poljuben naklon in orientacijo modulov ter preračun energijskega donos predvidene sončne elektrarne.

Za lažje delo so vklučeni pripomočki določitve orientacije in naklona modulov (stehe). Za izračun vplivov senčenja okolice je dodan pripomoček, za določitev horizonta s pomočjo kamere. V Lite verziji je orodje namenjeno le testiranju; horizont pri izračunu ni upoštevan.

Program je dosegljiv v Google play trgovini. Trenutno je na voljo le Lite verzija, ki ne omogoča shranjevanja podatkov in izračuna izgub sončne elektrarne zaradi senčenja. Upamo, da bo polna verzija na voljo kmalu.


Navodila za uporabo

Na začetni strani vnesete osnovne podatke o lokaciji elektrarne in s pomočjo gumbo Izračunaj/Calculate izračunate donos sončne elektrarne. Za določitev naklona, orientacije in horizonta je potrebna kalibracija telefona. Za kalibracijo senzorjev sledite splošnim kalibracijskim navodilom (vrtenje telefona okoli vseh treh osi).

Določitev lokacije: Lokacija vaše naprave se prebere ob zagonu programa. V primeru, da GPS lokacija ni znana oz. GPS senzor ni bil vkopljen lahko trenutno lokacijo vnesete ročno ali po uspešnem geolociranju telefona s pritiskom na gumb
Poljubno lokacijo lahko določite s pomočjo uporabe karte.

Določitev orientacije: Zaženete kompas, obrnete telefon v smer v katero bodo obrnjeni moduli in določite orientacijo.

Določitev naklona: Zaženete libelo, mobilni telefon položite na streho oz. na površino,kjer bodo moduli in določite naklon.

Senčenje: Začenete orodje za snemanje horizonta. Na ekranu pritisnete gumb start in pričnete s snemanjem horizonta s tem, da se gibljeteokoli svoje osi. Horizont se posname tako, da križec na stredini zaslona sledi oviram, ki jih prikazuje kamera.


Osnovna stran
Prikaz rezultatov
Meritev naklona
Meritev orientacije
Izbira lokacije iz karte
Določitev horizonta
Nastavitve
Glavni menu
Dodatni menu

Program je na voljo v angleškem in slovenskem jeziku glede na nastavitve vašega telefona.


Izjava o zasebnosti

Program PVdesign uporablja podatke o lokaciji in kamero telefona. Podatki o lokaciji se uporabljajo izključno za potrebe izračunov in se ne pošiljajo naprej. Kamera ne shranjuje slik temveč se uporablja le za ozadje (kot predogled) pri snemanju horizonta.


Trenutno znane napake

  • Problem decimalne pike ali vejice na nekaterih telefonih (posledica sesutje programa) - rešeno
  • Sesutje programa pri snemanju horizonta, če ob štartu niso potrjene pravice uporabe kamere