Postopek priklopa sončne elektrarne

Postopek priklopa sončnih elektrarn je nečeloma enak za vse tipe sončnih elektrarn razen za vtične sončne elektrarne, kjer so administrativni postopki zmanjšani na prijavo namestitve vtične SE. Pri vseh drugih sončnih elektrarnah, ki oddajajo električno energijo v omrežje, je potrebno pridobiti soglasje SODO (vloga pri distributerju). Na spodnji sliki je prikazan celoten postopek postavitve SE. Vsi koraki sa vse tipe sončnih elektrarn niso potrebni.

Tipi sončnih elektrarn

Sončne elektrarne lahko v osnovi delimo na tiste, ki delujejo paralelno z omrežjem in avtonomne sončne leektrarne, ki ne pošiljajo električne neergije v omrežje. Druga delitev je na način priklopa: direktno na omrežje ali v interno omrežje investitorja (lasten odjem). Poleg tega lahko danes vse elektrarne vsebujejo tudi hranilnik električne neergije. Na spodni slikije prikazan grafikon delitev glavnih tipov sončnih elektrarn v Sloveniji.

Vse elektrarne, ki oddajajo električno energijo v omrežje morajo imeti soglasje SODO, ne glede na to ali imajo baterijo ali ne. Izjema so edino vtične sončne elektrarne z močjo do 600 W.

 


 

Sončna elektrarna je priklopljena vzporedno z električnim omrežjem in ni povezana z internim omrežjem hiše.
Sončna elektrarna je povezana v interno omrežje hiše in deluje paralelno z električnim omrežjem. Možen neto obračun energije ali prodaja viškov.

 

Sončna elektrarna je priklopljena v interno električno omrežje. Celotna hiša deluje avtonomno in energijo iz omrežja jemlje le v primeru pomanjkanja energije. Energije ni mogoče pošiljati v omrežje. Soglasje ni potrebno.