Postavitev PV sistema

Določanje velikosti PV-sistema je odvisno od: želene izhodne moči, geografske lokacije, orientacije PV¬modulov, razpoložljive površine, senčenja na kraju samem, velikosti razpoložljivih sredstev … Ponazorimo le najpomembnejše vidike načrtovanja hišnih sončnih elektrarn.

 
donosSE

Slika 1: Kot naklona ( a ) je kot med vodoravno ravnino in ravnino modula. Azimut (b ) nam pove, kako natančno je modul orientiran proti jugu. Graf prikazuje relativno letno proizvodnjo omrežnega PV-sistema v odvisnosti od orientacije (b ) in kota naklona (a ).

Najugodnejši kot naklona sončnega generatorja je odvisen od določenih pogojev, pod katerimi sistem deluje. Treba je jasno razlikovati med samostojnimi in omrežnimi sistemi. Omrežni sistemi so običajno optimirani za največji možni letni donos. Ker se uporabi vsa izhodna energija sončnega generatorja v neposredni potrošnji ali se jo pošilja v javno električno omrežje, ima donos sistema enako odvisnost od orientacije in kota naklona kot vpadno sončno sevanje od sončnega generatorja (slika 2). V osrednji Evropi dosežemo največji letni izkoristek sončnega modula s 30° kotom nagiba in pri azimutu -5°. Odstopanja naklona in orientacije do 20° vodijo do zgolj petodstotnih izgub. Navpične površine, ki so usmerjene proti jugu (južne fasade) omogočajo izkoristke do 70% optimalne vrednosti. Takšna porazdelitev je značilna za celotno osrednjo Evropo. Optimalen kot naklona znaša v Sloveniji okoli 32° in je manjši, kot je povprečen sončni zenit (enakovreden 90° - zemljepisna širina), ker največji delež sončnega sevanja v srednjeevropskem podnebju vpada med toplejšimi šestimi meseci.

Slika 2: Različne možnosti vgradnje PV-generatorjev

PV-generatorje lahko postavimo na samostojne konstrukcije na tleh ali jih vgradimo v stavbe. Slika 2 prikazuje možne načine vgradnje v stavbah. Ob tem pa lahko PV-moduli prevzamejo še dodatne funkcije: tvorijo zunanjo lupino stavbe, delujejo kot senčilo za preprečevanje čezmernega segrevanja stavbe in vpada direktne sončne svetlobe in hkrati omogočajo uresničitev zanimivih arhitektonskih oblik stavbe.