Sončne elektrarne za samooskrbo

O samooskrbi govorimo takrat, ko proizvedeno električno energijo iz sončne elektrarne tudi porabimo. V Sloveniji termin samooskrbe večino uporabljamo v povezavi z neto-meritvami, kjer presežke električne energije brezplačno pošiljamo v omrežje in nato prav tako brezplačno prevzamemo. V širšem smislu samooskrba pomeni, da potrebno energijo proizvedemo na sami lokaciji odjema ali kjerkoli drugje in koristimo storitve omrežja za njen prenos na lokacijo odjema. Prav tako je omrežje tisto, ki nam predstavlja "baterijo" za skladiščenje in prenos energije med dnevnim in nočnim časom.

V Sloveniji je do konca leta 2023 še v veljavi uredba o samooskrbi z električno energijo, ki dovoljuje netiranje energije in vseh dajatev, vezanih na energijo, na letnem nivoju. V praksi to pomeni, da lahko podnevi energijo pošiljamo v omrežje in jo ponoči brezplačno spet prevzamemo. Enako velja za prenos energije med letom in zimo. Nova uredba ukinja brezplačno uporabo omrežja, dovoljuje pa prenos proizvedene energije na različne lokacije in odjemnike (OVE skupnost).

Velikost sončne elektrarne za samooskrbo

Povprečna letna poraba električne energije za povprečno gospodinjstvo v Sloveniji je 3,5 MWh. Če tej vrednosti prištejemo še ogrevanje nizkoenergijske hiše s toplotno črpalko se povprečna poraba dvigne na 7-8 MWh.

Sončne elektrarne v Sloveniji v povprečju proizvedejo 1100 kWh/kW električne energije, kar pomeni, da mora biti moč sončne elektrarne za samooskrbo okoli 7 kW. Strošek takšne elektrarne pri izdelavi na ključ je okoli 8.400,00 €. Pri ceni električne energije 0,10 €/kWh in trenutnih prispevkih (marec 2022) se elektrarna povrne v 7,4 letih.

Ekonomika

Na osnovi zkoraj omenjenih predpostavk vam nudimo osnovno ekonomsko analizo sončne elektrarne v samooskrbi danes in po 2023.

Vračina doba 7 kW sončne elektrarne pri 100% samooskrbi.

ekonomika
  letni prihodek vračilna doba
(let)
samooskrba (net-metering)    1,174.52 € 7.75
samooskrba       836.79 € 10.87

 

Vračilne dobe glede na ceno električne energije

vračilna doba v letih
cena el. energije
(€/kWh)
Neto-meritev  Samooskrba
od 2023
0.06 10.73 17.84
0.08 9.08 13.70
0.09 8.43 12.28
0.10 7.87 11.12
0.11 7.38 10.17
0.12 6.95 9.36
0.13 6.56 8.67
0.14 6.22 8.08
0.15 5.91 7.56