Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji

za leto 2022

Število novih sončnih elektrarn v letu 202212231
Skupna moč novih sončnih elektrarn v letu 2022164,3
Število vseh sončnih elektrarn30557
Skupna moč vseh sončnih elektrarn631,9
Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn645
Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn
(brez hrvaškega deleža NEK)
5,0
(6,3)
Delež fotovoltaike med obnovljivimi viri energije (brez velikih HE)78,2%
Letni prihranek emisij CO2 pri proizvodnji električne energije425 kt CO2-eq
Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji500-800
Število podjetij>100
Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji>30
Letni promet>100 mio€
Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave0,1 - 10%

  

Skupna instalirana moč in letna postavitev sočnih elektrarn v Sloveniji.

Statistika

V letu 2022 smo zabeležili 12231 (enkrat več kot leta 2021) novo nameščenih novih sončnih elektrarn v skupni moči 164 MW. Velika večina teh elektrarn je bilo samooskrbnih. Med večjimi SE pa smo lani postavili prvi dve, z močjo preko 1 MW. Obe stojita v zasavski regiji.

 


 

Regijska statistika

Po regijah še vedno prevladujeta podravska in savinjska regija z 19% deležem, takoj za njima pa je osrednjeslovenska s 15% deležem. Najmanj elektrarn je v zasavski regiji, ki je tudi najmanjša. Bolj realno sliko kaže statistika inštalirane moči na prebivalca. Tukaj je vodsvo prevzela savinjska regija s 474 W/preb, sledi ji pomurska regija s 468 W/preb in posavska s 449 W/preb. Na repu seznama je osrednjeslovenska regija s 169 W/preb.


Slovensko povprečje konec leta 2022 je znašalo 300 W/prebivalca.

  

Porazdelitev sončnih elektrarn po regijah.

 


 

Letna poročila

     
13.4.2023 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2022
  25.5.2022      Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2021   
10.4.2021 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020
15.7.2020 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2019
10.5.2019 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2018
23.4.2018 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2017
29.8.2017 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2016
25.4.2016 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2015
12.3.2015 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2014
6.11.2014 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2013