Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji

za leto 2021

Število novih sončnih elektrarn v letu 20216307
Skupna moč novih sončnih elektrarn v letu 202194,67
Število vseh sončnih elektrarn18322
Skupna moč vseh sončnih elektrarn466,24 MW
Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn452,9 GWh
Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn
(brez hrvaškega deleža NEK)
2,9%
(3,5%)
Delež fotovoltaike med obnovljivimi viri energije (brez velikih HE)78,2%
Letni prihranek emisij CO2 pri proizvodnji električne energije151 kt CO2-eq
Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji400 - 500
Število podjetij>70
Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji>30
Letni promet>100 mio€
Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave0,1 - 10%

  

Skupna instalirana moč in letna postavitev sočnih elektrarn v Sloveniji.

Statistika

V letu 2021 smo zabeležili 6307 novo nameščenih novih sončnih elektrarn (95 MW). Velika večina teh elektrarn je bilo samooskrbnih, le 16 jih je vključenih v podporno shemo preko razpisov. Poleg omenjenih se je v lanskem letu postavilo tudi nekaj večjih sončnih elektrarn, ki niso vključene v nobeno shemo in zato niso (še) niso zavedene v uradnih seznamih.

 


 

Regijska statistika

Po regijah prevladujeta podravska in savinjska regija, vsaka z okoli 20% vseh sončnih elektrarn. Najmanj elektrarn je v zasavski regiji, ki je tudi najmanjša. Bolj realno sliko kaže statistika inštalirane moči na prebivalca. Tukaj prevladuje posavska regija s 356 W/preb, sledi ji
savinjska regija s 330 W/preb in podravska s 289 W/preb. Na repu seznama je zasavska regija s 98 W/preb in osrednjeslovenska regija z največ prebivalci in s 118 W/preb.


Slovensko povprečje konec leta 2021 je znašalo 222 W/prebivalca.

  

Porazdelitev sončnih elektrarn po regijah.

 


 

Letna poročila

     
  25.5.2022      Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2021   
10.4.2021 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020
15.7.2020 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2019
10.5.2019 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2018
23.4.2018 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2017
29.8.2017 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2016
25.4.2016 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2015
12.3.2015 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2014
6.11.2014 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2013