Pregled fotovoltaičnega trga v Sloveniji

za leto 2023

Število novih sončnih elektrarn v letu 202317278
Skupna moč novih sončnih elektrarn v letu 2023486,4 MW
Število vseh sončnih elektrarn48021
Skupna moč vseh sončnih elektrarn1121,7 MW
Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn598 GWh
Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn
(brez hrvaškega deleža NEK)
4,1%
(5,0%)
Delež fotovoltaike med obnovljivimi viri energije (brez velikih HE)NP
Letni prihranek emisij CO2 pri proizvodnji električne energije394 kt CO2-eq
Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji>2000
Število podjetij>200
Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji>30
Letni promet>500 mio€
Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave0,1 - 10%

  

Skupna instalirana moč in letna postavitev sočnih elektrarn v Sloveniji.

Statistika

V letu 2023 smo zabeležili 17278 novo nameščenih novih sončnih elektrarn v skupni moči 486 MW. Polovica teh elektrarn je bilo po moči samooskrbnih. Lani je bila priklopljena največja SE v Sloveniji z nazivno močjo 6 MW. Stoji ob HE Brežice in deluje kot dodaten generator hidroelektrarne.

 


 

Regijska statistika

Pri regijah je prvo mesto prevzela osrednjeslovenska regija z 19%, sledita ji podravska in savinjska regija s po 18%. Najmanj elektrarn je v zasavski regiji in primorsko-notranjski regiji. Glede na nameščeno moč na prebivalca s skoraj 780 W/preb vodi savinjska regija. Slovensko povprečje je 534 W/preb, kar nas po preliminarnih podatkih uvršča med prvih 10 držav v Evropski uniji.

  

Porazdelitev sončnih elektrarn po regijah.

 


 

Letna poročila

     
10.4.2024 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2023
13.4.2023 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2022
  25.5.2022      Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2021   
10.4.2021 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020
15.7.2020 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2019
10.5.2019 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2018
23.4.2018 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2017
29.8.2017 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2016
25.4.2016 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2015
12.3.2015 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2014
6.11.2014 Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2013