Sončno sevanje v Ljubljani

Podatki piranometra KIPP & ZONEN CMP 21 na preizkuševališču LPVO na stavbi
Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.
(zemljepisna širina: 46°02' 39'', zemljepisna dolžina: 14°29'18'', nadmorska višina: 297 m, uporabljena je sončna ura)