Preliminarna statistika za leto 2023

  • 26. januar 2024

    Po premilinarnih podatkih smo v lanskem letu presegli mejo 1 GW skupne inštalirane moči sončnih elektrarn v Sloveniji. Glede na podatke ELESa trenutno obratuje 49036 SE v skupni moči 1103 kW. Od tega polovica elektrarn obratuje v režimu individualne samooskrbe (554 MW), 8.8 MW pa kot skupnostna samooskrba.

    Podatki na PVportalu se nekoliko razlikujejo od ELESovih, saj vsebijejo vse elektrarne od leta 2001 naprej, ne glede na to, ali še obratujejo ali ne. Prav tako ni znana regijska razdelitev nesamooskrbnih sončnih elektrarn po posameznih letih, zato je na PVportalu celotna razlika med letoma 2022 in 2023 pripisana eni hipotetični sončni elektrarni v regij. Ko bodo znani vsi statistični podatki za leto 2023 bo osvežena tudi baza na PVportalu.