Hitre povezave


  

  

  Aktualno


10.4.2021
Pregled PV trga v letu 2020

Več novic

Dokumenti


10.4.2021
  Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020

Več...

Sledenje soncu

Povečanje donosa sončne elektrarne lahko dosežemo s sledenjem. Poznamo dva tipa sledenja: enoosno in dvoosno sledenje(slika 1). Pri enoosnoem - dnevnem - sledenju se moduli obračajo od vzhoda proti zahodu, njihov naklon pa ostaja enak. Pri dvoosnem sistemu moduli dnevno sledijo soncu istočasno pa se spreminja tudni njihov naklon, tako da je sprejemna površina (moduli) vedno pravokontna na vpadni sončni žarek.

   

Slika 1: Dnevno in sezonsko sledenje soncu.

Glede na izvedbo sledilnika ločimo pasivne in aktivne sledilnike. Pasivni sledilniki imajo vnaprej določeno pot sledenja, medtem ko ektivni sledilniki sledijo soncu s pomočjo senzorjev. Boljši sledilniki imajo kombiniran način delovanja.

Upravičenost uporabe sledilnikov pri klasičnih fotonapetostnih modulih je odvisna od višine investicije, ki je potrebna za mehansko konstrukcijo sledilnika, dodatno elektroniko in vzdrževanja sistema ter od lokalnih klimatoloških pogojev. Pri enoosnem sledenju lahko proizvedemo okoli 15-20% več energije kot s statičnim sistemov, z dvoosnim sledilnikom pa pridobimo okoli 30-35% več energije. Pri koncentratorskih modulih, kjer je pomembna le direktna svetloba, je uporaba dvoosnih sledilnih sistemov obvezna.

Preden se odločimo za uporabo sledilnih sistemov pa moramo upoštevati tudi estetski izgled sledilnih sistemov. 

   

Slika 2: Enoosni in dvoosni sledilnik.

 © 2007-2020 PVportal, UL FE, LPVO, Vse pravice pridržane.