Hitre povezave


  

  

  Aktualno


10.4.2021
Pregled PV trga v letu 2020

Več novic

Dokumenti


10.4.2021
  Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020

Več...

Sončne elektrarne v samooskrbi v Sloveniji

Stanje na dan 31.12.2020

           

KrajMoč (kW) Leto postavitve
Radlje ob Dravi112019
Podgorje pri Slovenj Gradcu112019
Mozirje7,82019
Šoštanj152019
Šmartno v Rožni dolini112019
Brežice14,42019
Žalec112019
Gorica pri Slivnici72019
Leskovec pri Krškem112019
Vuzenica112019
Braslovče152019
Vuzenica112019
Zdole11,12019
Šmartno pri Slovenj Gradcu72019
Artiče5,12019
Podčetrtek112019
Podčetrtek10,922019
Mozirje152019
Velenje152019
Podčetrtek162019
Jesenice na Dolenjskem152019
Vuhred152019
Muta152019
Libeliče152019
Celje112019
Sevnica152019
Gornji Grad112019
Šentjanž9,082019
Šentjur102019
Polzela432019
Dravograd102019
Podčetrtek112019
Šentjur10,442019
Šmarje pri Jelšah102019
Prevalje10,262019
Vojnik112019
Gorica pri Slivnici102019
Kotlje152019
Mislinja152019
Libeliče152019
Žalec112019
Velenje152019
Šmartno ob Paki112019
Prebold152019
Sevnica112019
Muta152019
Ravne na Koroškem172019
Šoštanj152019
Ljubečna152019
Gornji Grad112019
Šmartno ob Dreti92019
Pišece112019
Šentjur10,442019
Ljubno ob Savinji92019
Rečica ob Savinji152019
Braslovče13,22019
Tabor112019
Loka pri Žusmu102019
Zabukovje112019
Šentrupert152019
Mirna152019
Šentjur102019
Petrovče112019
Slovenj Gradec112019
Polzela152019
Žalec82019
Celje7,322019
Ponikva10,722019
Slovenj Gradec112019
Pišece152019
Mislinja152019
Velenje112019
Velenje112019
Pišece112019
Krška vas152019
Prebold152019
Grobelno102019
Podplat152019
Slovenj Gradec112019
Rečica ob Savinji142019
Rečica ob Savinji82019
Mozirje172019
Artiče102019
Podplat172019
Vuhred14,572019
Mislinja102019
Šmartno pri Slovenj Gradcu152019
Ravne na Koroškem252019
Laško152019
Podbočje112019
Celje152019
Šoštanj112019
Šentjur152019
Škofja vas8,252019
Tabor11,22019
Rečica ob Savinji152019
Šmartno pri Slovenj Gradcu82019
Podčetrtek162019
Laško152019
Bizeljsko112019
Tabor11,22019
Šentjanž pri Dravogradu152019
Celje152019
Velenje152019
Ljubno ob Savinji102019
Štore152019
Polzela102019
Podsreda102019
Luče62019
Ljubno ob Savinji2,22019
Dravograd152019
Črna na Koroškem152019
Slovenj Gradec152019
Muta112019
Grobelno152019
Žalec11,12019
Vuzenica152019
Muta152019
Muta10,52019
Prevalje13,22019
Radlje ob Dravi152019
Petrovče9,92019
Krško102019
Vojnik72019
Leskovec pri Krškem11,12019
Radeče112019
Žalec8,62019
Žalec152019
Celje152019
Nova Cerkev10,912019
Podgorje pri Slovenj Gradcu52019
Podčetrtek15,62019
Podčetrtek182019
Radlje ob Dravi132019
Buče172019
Braslovče10,82019
Podčetrtek112019
Podčetrtek122019
Žalec10,82019
Blanca7,82019
Bistrica ob Sotli112019
Velenje13,82019
Žalec10,42019
Podsreda112019
Kapele112019
Radlje ob Dravi10,82019
Radlje ob Dravi14,452019
Slovenj Gradec11,12019
Slovenj Gradec10,82019
Dobrna10,82019
Vransko10,82019
Šentjur112019
Velenje10,82019
Ljubečna8,42019
Slovenj Gradec10,82019
Prebold112019
Mirna112019
Ponikva10,82019
Podplat112019
Šempeter v Savinjski dolini10,82019
Šentrupert112019
Mokronog8,12019
Šmartno pri Slovenj Gradcu10,82019
Celje10,922019
Braslovče14,42019
Nazarje112019
Artiče10,982019
Šmarje pri Jelšah112019
Dobova112019
Krško102019
Zabukovje10,82019
Vuzenica14,952019
Rečica ob Savinji14,172019
Polzela112019
Podgorje pri Slovenj Gradcu3,852019
Celje10,82019
Šentjur10,82019
Dramlje10,82019
Radlje ob Dravi112019
Celje10,832019
Šoštanj10,82019
Jesenice na Dolenjskem152019
Loka pri Zidanem Mostu92019
Muta9,62019
Slovenj Gradec9,92019
Blanca112019
Šmartno ob Paki72019
Tabor112019
Dobrna13,82019
Šentjur112019
Griže152019
Celje92019
Laško112019
Loka pri Zidanem Mostu112019
Polzela112019
Šmartno ob Paki10,82019
Šmarje pri Jelšah8,232019
Griže10,82019
Škofja vas10,82019
Ljubno ob Savinji10,82019
Velenje10,82019
Šentjur7,72019
Pristava pri Mestinju14,522019
Podplat14,562019
Mislinja11,52019
Raka152019
Šmartno ob Paki11,12019
Žalec11,12019
Slovenj Gradec112019
Muta10,82019
Štore172019
Šentjanž pri Dravogradu112019
Šmartno pri Slovenj Gradcu112019
Mislinja112019
Mislinja112019
Pišece15,62019
Planina pri Sevnici112019
Vojnik112019
Polzela10,52019
Braslovče10,442019
Ljubečna14,882019
Dravograd10,22019
Dravograd11,522019
Mislinja14,852019
Šentjur62019
Šentjur332019
Šoštanj112019
Žalec152019
Žalec11,42019
Podbočje112019
Radlje ob Dravi13,652019
Šmartno pri Slovenj Gradcu9,92019
Podčetrtek122019
Žalec10,82019
Tabor9,152019
Gomilsko10,442019
Lesično112019
Prevalje13,62019
Velenje112019
Braslovče10,442019
Šmarje pri Jelšah112019
Artiče112019
Muta8,842019
Dravograd152019
Pišece112019
Podčetrtek13,652019
Gornji Grad7,82019
Mozirje13,22019
Dobova112019
Dramlje8,42019
Rogatec10,82019
Zdole10,82019
Raka10,82019
Velenje112019
Šmartno ob Paki13,22019
Ljubečna11,22019
Grobelno112019
Bizeljsko112019
Brežice112019
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,222019
Žalec10,982019
Nazarje9,42019
Polzela10,82019
Frankolovo9,072019
Ponikva17,62019
Šmartno ob Paki11,12019
Podgorje pri Slovenj Gradcu112019
Šmartno pri Slovenj Gradcu112019
Slovenj Gradec8,42019
Grobelno13,52019
Bistrica ob Sotli132019
Vuzenica14,72019
Slovenj Gradec112019
Radlje ob Dravi14,42019
Zdole112019
Lesično13,82019
Jesenice na Dolenjskem112019
Mozirje112019
Tabor10,82019
Slovenj Gradec16,52019
Šmarje pri Jelšah14,32019
Mislinja242019
Polzela11,22019
Šmartno pri Slovenj Gradcu112019
Žalec10,92019
Mislinja112019
Šmartno pri Slovenj Gradcu112019
Ponikva122019
Velenje10,82019
Dravograd13,62019
Teharje10,82019
Raka10,82019
Kotlje122019
Velenje162019
Šmarje pri Jelšah112019
Braslovče112019
Šoštanj5,42019
Boštanj17,922019
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,22019
Mislinja13,62019
Velenje13,62019
Ljubečna11,22019
Rogaška Slatina112019
Radeče152019
Rogaška Slatina112019
Šentjur15,42019
Žalec92019
Škofja vas8,72019
Šentjur10,82019
Šentjur12,12019
Muta14,42019
Slovenj Gradec112019
Slovenj Gradec15,342019
Rimske Toplice112019
Muta10,82019
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,22019
Laško13,22019
Braslovče112019
Škofja vas13,52019
Šentjur14,562019
Šmartno ob Paki10,82019
Šmartno ob Paki7,82019
Šmarje pri Jelšah12,42019
Mislinja112019
Frankolovo8,42019
Buče13,82019
Podplat112019
Podgorje pri Slovenj Gradcu112019
Buče13,82019
Podplat112019
Ljubno ob Savinji112019
Nazarje9,32019
Leskovec pri Krškem152019
Boštanj11,162019
Braslovče112019
Šentjanž14,62019
Šentjanž10,982019
Šentrupert12,22019
Mežica10,82019
Prebold10,82019
Planina pri Sevnici13,62019
Šoštanj13,62019
Artiče8,252019
Nazarje152019
Ponikva13,62019
Raka112019
Tržišče10,82019
Leskovec pri Krškem10,82019
Kostanjevica na Krki112019
Šmartno pri Slovenj Gradcu10,82019
Polzela10,982019
Dravograd162019
Braslovče11,72019
Mislinja8,82019
Slovenj Gradec10,82019
Prebold122019
Ljubečna72019
Krško13,62019
Senovo102019
Škofja vas112019
Škofja vas112019
Ponikva112019
Nova Cerkev112019
Šmarje pri Jelšah13,62019
Šmartno pri Slovenj Gradcu9,92019
Slovenj Gradec12,62019
Šmarje pri Jelšah272019
Luče12,92019
Luče10,82019
Luče172019
Luče112019
Luče10,82019
Luče12,92019
Leskovec pri Krškem112019
Luče112019
Blanca13,62019
Velenje13,62019
Velenje9,92019
Prebold9,92019
Šmarje pri Jelšah11,72019
Rogatec132019
Brestanica13,62019
Zabukovje112019
Škofja vas13,52019
Brežice172019
Leskovec pri Krškem13,652019
Senovo10,922019
Šmartno pri Slovenj Gradcu15,342019
Šmartno pri Slovenj Gradcu112019
Rogaška Slatina12,62019
Rečica ob Savinji7,152019
Braslovče10,82019
Gomilsko13,52019
Brežice102019
Šmartno v Rožni dolini10,062019
Frankolovo62019
Brestanica11,22019
Muta10,82019
Mozirje112019
Brestanica10,82019
Slovenj Gradec112019
Šmarje pri Jelšah15,22019
Grobelno10,232019
Ponikva10,852019
Ponikva13,62019
Sevnica13,62019
Podplat13,62019
Rogaška Slatina15,22019
Podčetrtek112019
Podčetrtek13,652019
Pristava pri Mestinju13,442019
Šmartno ob Paki13,52019
Grobelno13,62019
Šentjur9,922019
Celje13,62019
Štore13,52019
Planina pri Sevnici10,882019
Mislinja112019
Mislinja16,382019
Ljubno ob Savinji92019
Šmartno ob Paki112019
Šentjur8,42019
Tabor11,12019
Šmarje pri Jelšah10,82019
Krško10,82019
Sevnica112019
Šmartno ob Paki7,82019
Žalec13,52019
Krško13,62019
Dravograd6,482019
Petrovče13,52019
Celje10,82019
Žalec13,52019
Žalec11,22019
Buče112019
Buče112019
Šmartno ob Paki13,62019
Krška vas13,232019
Ravne na Koroškem13,62019
Šmartno pri Slovenj Gradcu122019
Laško102019
Slovenj Gradec10,22019
Luče10,82019
Luče10,82019
Slovenj Gradec92019
Mozirje11,22019
Šentjur13,62019
Krško112019
Sevnica13,62019
Šoštanj112019
Muta10,82019
Velenje5,12019
Sevnica152019
Polzela112019
Bistrica ob Sotli7,82019
Senovo8,42019
Nova Cerkev10,82019
Laško10,82019
Brežice17,082019
Kostanjevica na Krki112019
Muta8,42019
Grobelno13,62019
Rogatec10,852019
Loka pri Žusmu8,682019
Radlje ob Dravi10,82019
Šoštanj13,22019
Mislinja15,342019
Bizeljsko4,82019
Brestanica8,12019
Podplat11,22019
Sveti Štefan10,52019
Šentjur32,762019
Mislinja16,382019
Vojnik9,62019
Vuhred14,722019
Slovenj Gradec10,82019
Grobelno11,12019
Šentrupert112019
Dravograd10,82019
Mislinja6,62019
Mozirje112019
Šmartno ob Paki11,12019
Dravograd6,92019
Dravograd8,682019
Žalec112019
Šmarje pri Jelšah102019
Muta19,22019
Podgorje pri Slovenj Gradcu12,42019
Griže10,82019
Celje92019
Podgorje pri Slovenj Gradcu10,82019
Šmartno ob Paki122019
Šentjur11,22019
Dobova13,442019
Tabor10,882019
Rečica ob Savinji8,12019
Šmartno ob Paki10,52019
Nova Cerkev10,82019
Šentjur17,62019
Gorica pri Slivnici102019
Gorica pri Slivnici9,92019
Ponikva112019
Dobova7,22019
Krško9,62019
Velenje16,82019
Krško10,82019
Šmartno ob Paki22,42019
Slovenj Gradec112019
Slovenj Gradec9,62019
Šoštanj152019
Šmartno pri Slovenj Gradcu8,72019
Slovenj Gradec10,82019
Šmartno ob Dreti142019
Gomilsko13,52019
Podgorje pri Slovenj Gradcu102019
Gorica pri Slivnici10,52019
Žalec12,482019
Sevnica7,22019
Sevnica82019
Celje162019
Petrovče6,62019
Radlje ob Dravi13,442019
Rečica ob Savinji62019
Rogaška Slatina9,922019
Podgorje pri Slovenj Gradcu11,12019
Šentjur342019
Slovenj Gradec9,742019
Šempeter v Savinjski dolini92019
Polzela11,12019
Polzela11,12019
Dobova13,62019
Dobova112019
Krška vas12,092019
Leskovec pri Krškem10,82019
Mokronog11,22019
Sevnica11,022019
Nova Cerkev72019
Dravograd15,32019
Šentjur102019
Podgorje pri Slovenj Gradcu152019
Šentjur252019
Celje10,882019
Brežice10,82019
Globoko7,152019
Žalec13,722019
Brežice13,62019
Planina pri Sevnici102019
Celje82019
Dramlje11,22019
Dobje pri Planini25,732019
Prevorje6,22019
Prevorje11,22019
Dobova11,032019
Vojnik8,682019
Laško11,12019
Kotlje6,92019
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,22019
Frankolovo11,22019
Slovenj Gradec10,82019
Ravne na Koroškem15,62019
Šmartno pri Slovenj Gradcu10,82019
Sevnica62019
Griže13,332019
Podgorje pri Slovenj Gradcu122019
Žalec122019
Šentjur13,62019
Lesično112019
Buče3,72019
Šmartno pri Slovenj Gradcu10,82019
Šmarje pri Jelšah42019
Šmarje pri Jelšah92019
Braslovče7,82019
Globoko62019
Senovo7,82019
Ljubno ob Savinji112019
Črna na Koroškem16,642019
Šmartno ob Paki10,82019
Polzela13,52019
Šempeter v Savinjski dolini13,52019
Šempeter v Savinjski dolini13,52019
Šentjur34,42019
Šentjur34,42019
Šmartno ob Paki10,52019
Dobrna152019
Mirna9,32019
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,12019
Velenje8,42019
Podplat11,22019
Bistrica ob Sotli112019
Šentjanž pri Dravogradu8,72019
Slovenj Gradec10,82019
Šentjur13,52019
Cerklje ob Krki13,552019
Celje102019
Brežice10,892019
Grobelno10,82019
Slovenj Gradec17,42019
Ljubno ob Savinji10,82019
Kostanjevica na Krki6,52019
Gorica pri Slivnici11,22019
Šentjur13,52019
Prebold13,52019
Sevnica10,52019
Studenec9,62019
Šentrupert112019
Podgorje pri Slovenj Gradcu10,82019
Šmartno pri Slovenj Gradcu112019
Motnik11,12019
Šmartno ob Paki12,32019
Celje7,82019
Laško9,32019
Vuzenica112019
Slovenj Gradec9,62019
Velenje112019
Škofja vas13,62019
Gorica pri Slivnici6,22019
Dobje pri Planini92019
Rečica ob Savinji13,52019
Ljubno ob Savinji13,52019
Šempeter v Savinjski dolini13,652019
Šempeter v Savinjski dolini13,652019
Laško10,232019
Mislinja13,62019
Nova Cerkev3,72019
Nova Cerkev10,82019
Jesenice na Dolenjskem7,22019
Globoko7,82019
Šentjanž pri Dravogradu222019
Prevalje8,42019
Mežica13,62019
Slovenj Gradec11,12019
Mislinja9,92019
Bistrica ob Sotli19,22019
Bizeljsko11,162019
Brežice92019
Brestanica102019
Podgorje pri Slovenj Gradcu15,342019
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,62019
Šmartno pri Slovenj Gradcu112019
Šmartno ob Paki13,62019
Braslovče6,822019
Vuhred13,762019
Velenje11,12019
Velenje11,22019
Šentjanž pri Dravogradu13,62019
Gorica pri Slivnici112019
Šentjanž pri Dravogradu11,12019
Buče13,52019
Slovenj Gradec11,22019
Slovenj Gradec15,342019
Žalec112019
Krško8,042019
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,62019
Pišece13,552019
Velenje11,12019
Prebold112019
Sevnica10,82019
Mokronog10,82019
Studenec6,032019
Šempeter v Savinjski dolini92019
Grobelno10,982019
Kranj282019
Škofja Loka112019
Kranj152019
Kranj10,82019
Kranj112019
Kranj13,62019
Kranj102019
Kranj10,82019
Smlednik112019
Mavčiče13,62019
Kranj12,62019
Kranj10,82019
Kranj102019
Kranj102019
Kranj10,52019
Kranj112019
Kranj13,52019
Kranj112019
Kranj10,82019
Kranj112019
Kranj112019
Kranj112019
Kranj112019
Kranj112019
Visoko102019
Visoko102019
Visoko72019
Kranj112019
Preddvor112019
Preddvor7,22019
Šenčur92019
Šenčur13,62019
Preddvor112019
Preddvor112019
Šenčur7,82019
Šenčur7,82019
Preddvor10,82019
Preddvor10,82019
Preddvor10,82019
Preddvor10,982019
Cerklje na Gorenjskem102019
Cerklje na Gorenjskem10,82019
Cerklje na Gorenjskem13,62019
Cerklje na Gorenjskem10,982019
Brnik - aerodrom112019
Cerklje na Gorenjskem112019
Cerklje na Gorenjskem13,52019
Cerklje na Gorenjskem112019
Cerklje na Gorenjskem10,82019
Cerklje na Gorenjskem112019
Žabnica10,82019
Škofja Loka102019
Škofja Loka13,442019
Škofja Loka10,982019
Škofja Loka11,782019
Selca122019
Železniki112019
Škofja Loka12,32019
Železniki13,22019
Selca112019
Železniki112019
Železniki112019
Železniki112019
Železniki13,52019
Železniki112019
Škofja Loka10,82019
Škofja Loka112019
Zgornja Besnica112019
Zgornja Besnica9,92019
Naklo13,22019
Podnart112019
Podnart8,42019
Naklo112019
Naklo11,42019
Naklo10,52019
Naklo112019
Naklo13,62019
Tržič112019
Naklo112019
Tržič112019
Tržič7,62019
Tržič62019
Križe92019
Križe112019
Tržič112019
Tržič8,72019
Križe62019
Tržič12,812019
Križe72019
Križe13,62019
Tržič8,12019
Medvode112019
Medvode10,82019
Medvode112019
Ljubljana - Šmartno112019
Medvode112019
Medvode112019
Medvode13,62019
Medvode10,782019
Medvode112019
Medvode112019
Medvode10,242019
Žirovnica102019
Žirovnica72019
Jesenice12,92019
Jesenice112019
Jesenice112019
Mojstrana112019
Mojstrana112019
Mojstrana11,72019
Jesenice8,682019
Blejska Dobrava52019
Kranjska Gora12,32019
Rateče – Planica10,542019
Zgornje Gorje112019
Zgornje Gorje112019
Zgornje Gorje8,32019
Zgornje Gorje102019
Žirovnica112019
Bled112019
Bled12,62019
Bohinjska Bistrica11,12019
Bohinjska Bistrica3,52019
Bohinjska Bistrica112019
Bohinjska Bistrica7,82019
Žirovnica13,62019
Žirovnica112019
Žirovnica112019
Žirovnica112019
Žirovnica10,82019
Žirovnica10,82019
Lesce9,92019
Begunje na Gorenjskem112019
Radovljica112019
Radovljica19,22019
Radovljica13,52019
Kropa10,82019
Žirovnica10,52019
Radovljica10,82019
Kropa62019
Žirovnica7,82019
Begunje na Gorenjskem112019
Kropa112019
Preddvor11,12019
Radovljica92019
Mojstrana11,12019
Blejska Dobrava82019
Bled9,92019
Radovljica8,12019
Mojstrana112019
Radovljica112019
Tržič62019
Naklo112019
Duplje72019
Radovljica112019
Medvode10,82019
Lesce11,12019
Visoko102019
Radovljica7,132019
Žirovnica92019
Žirovnica112019
Medvode10,82019
Brezje7,82019
Škofja Loka112019
Kranjska Gora92019
Bled10,82019
Jesenice9,92019
Bled6,92019
Jesenice112019
Zgornje Gorje10,82019
Radovljica13,62019
Križe7,82019
Križe9,62019
Medvode72019
Žirovnica112019
Medvode72019
Medvode10,82019
Žirovnica9,92019
Kranj10,82019
Sorica11,22019
Medvode112019
Bled7,82019
Visoko112019
Zgornje Gorje102019
Preddvor13,62019
Smlednik10,82019
Smlednik10,982019
Preddvor10,82019
Preddvor52019
Preddvor10,882019
Visoko92019
Smlednik72019
Železniki112019
Visoko112019
Medvode112019
Smlednik52019
Smlednik13,62019
Medvode62019
Tržič112019
Medvode13,62019
Visoko102019
Cerklje na Gorenjskem7,22019
Lesce62019
Brezje10,82019
Medvode10,82019
Zgornja Besnica10,82019
Zgornje Gorje11,12019
Naklo10,22019
Zgornja Besnica8,42019
Smlednik5,42019
Preddvor102019
Križe7,82019
Preddvor112019
Radovljica13,82019
Lesce7,82019
Bohinjska Bistrica62019
Kranj62019
Preddvor10,82019
Brezje10,82019
Kranj112019
Jesenice112019
Kranj52019
Visoko102019
Gozd Martuljek102019
Trebnje172019
Ljubljana102019
Ljubljana102019
Ljubljana152019
Ljubljana102019
Ljubljana102019
Ljubljana92019
Ljubljana102019
Ljubljana152019
Ljubljana - Šentvid152019
Ljubljana52019
Ljubljana152019
Ljubljana - Polje152019
Ljubljana10,82019
Ljubljana172019
Ljubljana - Polje72019
Kočevje152019
Stara Cerkev152019
Dolenja vas92019
Ribnica152019
Ribnica92019
Loški Potok152019
Loški Potok152019
Loški Potok152019
Turjak152019
Kamnik102019
Kamnik102019
Kamnik52019
Stahovica172019
Domžale152019
Domžale92019
Dob102019
Dob72019
Dob152019
Domžale152019
Domžale92019
Laze v Tuhinju172019
Domžale92019
Dob102019
Trzin152019
Mengeš102019
Mengeš152019
Mengeš152019
Cerklje na Gorenjskem152019
Vodice92019
Vodice102019
Trzin33,32019
Ljubljana - Črnuče102019
Ljubljana - Šmartno102019
Ljubljana - Črnuče152019
Litija152019
Sava152019
Šmartno pri Litiji52019
Šmartno pri Litiji152019
Šmartno pri Litiji152019
Šmartno pri Litiji102019
Litija152019
Moravče152019
Moravče152019
Žiri152019
Brezovica pri Ljubljani152019
Borovnica152019
Borovnica102019
Vrhnika172019
Horjul152019
Vrhnika172019
Dobrova152019
Brezovica pri Ljubljani152019
Brezovica pri Ljubljani152019
Notranje Gorice152019
Cerknica52019
Grosuplje152019
Grosuplje102019
Grosuplje152019
Grosuplje152019
Škofljica152019
Škofljica102019
Ig152019
Grosuplje102019
Grosuplje152019
Višnja Gora152019
Ivančna Gorica42019
Šentvid pri Stični152019
Zagradec102019
Dvor152019
Višnja Gora152019
Višnja Gora102019
Višnja Gora102019
Šentvid pri Stični152019
Grosuplje72019
Škofljica152019
Škofljica102019
Novo mesto102019
Novo mesto152019
Novo mesto152019
Gabrovka102019
Mirna102019
Mirna Peč172019
Otočec202019
Novo mesto102019
Novo mesto102019
Šentjernej152019
Velika Loka152019
Šmarješke Toplice152019
Semič102019
Črnomelj102019
Črnomelj152019
Metlika52019
Metlika152019
Metlika102019
Vinica152019
Črnomelj102019
Izlake152019
Izlake72019
Hrastnik72019
Dol pri Hrastniku102019
Radeče162019
Loka pri Zidanem Mostu152019
Loka pri Zidanem Mostu152019
Podkum152019
Podkum152019
Ljubljana92019
Šentvid pri Stični102019
Ljubljana102019
Šmarješke Toplice152019
Trebnje152019
Grosuplje152019
Ljubljana82019
Šmartno pri Litiji102019
Logatec152019
Videm - Dobrepolje152019
Grosuplje152019
Grosuplje152019
Vrhnika152019
Grosuplje152019
Trzin72019
Velika Loka252019
Šentvid pri Stični102019
Mengeš102019
Dol pri Ljubljani82019
Dol pri Ljubljani152019
Kresnice152019
Stari trg ob Kolpi102019
Dobrova82019
Ig152019
Laze v Tuhinju102019
Ljubljana8,72019
Ljubljana152019
Dol pri Ljubljani72019
Vodice102019
Kočevje152019
Logatec152019
Ribnica102019
Litija172019
Loški Potok152019
#N/A152019
Zagradec152019
Domžale152019
Otočec152019
Komenda102019
Log pri Brezovici92019
Trebnje152019
Domžale102019
Mirna Peč152019
Dolenjske Toplice152019
Videm - Dobrepolje102019
Dobrova102019
Mengeš152019
Ljubljana152019
Trebnje152019
Ljubljana - Dobrunje102019
Kamnik72019
Višnja Gora102019
Komenda102019
Poljane nad Škofjo Loko152019
Novo mesto72019
Borovnica27,62019
Ljubljana - Črnuče12,52019
Vrhnika252019
Novo mesto272019
Črnomelj152019
Metlika172019
Ljubljana152019
Ljubljana152019
Ljubljana152019
Ljubljana - Šentvid152019
Ljubljana - Šentvid13,62019
Ljubljana7,82019
Ljubljana - Šentvid152019
Ljubljana152019
Ljubljana172019
Stara Cerkev152019
Stara Cerkev152019
Dolenja vas152019
Ribnica102019
Ribnica152019
Ribnica102019
Sodražica102019
Loški Potok152019
Loški Potok152019
Ribnica152019
Velike Lašče102019
Velike Lašče152019
Ig152019
Videm - Dobrepolje152019
Velike Lašče152019
Kamnik152019
Radomlje152019
Kamnik12,52019
Kamnik172019
Kamnik152019
Kamnik92019
Domžale102019
Domžale152019
Domžale152019
Dol pri Ljubljani12,52019
Dol pri Ljubljani152019
Domžale52019
Domžale102019
Dob152019
Laze v Tuhinju102019
Laze v Tuhinju152019
Kamnik102019
Kamnik152019
Domžale102019
Domžale152019
Domžale152019
Domžale152019
Laze v Tuhinju102019
Domžale102019
Lukovica152019
Lukovica152019
Domžale152019
Dol pri Ljubljani152019
Trzin152019
Mengeš152019
Mengeš152019
Mengeš152019
Mengeš152019
Komenda152019
Kamnik102019
Komenda152019
Vodice102019
Vodice152019
Kamnik5,222019
Cerklje na Gorenjskem162019
Trzin152019
Ljubljana - Črnuče172019
Ljubljana - Šmartno152019
Ljubljana - Črnuče152019
Ljubljana - Črnuče152019
Ljubljana - Črnuče102019
Vače152019
Litija152019
Litija152019
Šmartno pri Litiji152019
Šmartno pri Litiji152019
Šmartno pri Litiji152019
Litija152019
Litija152019
Litija152019
Šmartno pri Litiji72019
Moravče152019
Gorenja vas102019
Gorenja vas152019
Poljane nad Škofjo Loko172019
Poljane nad Škofjo Loko152019
Poljane nad Škofjo Loko152019
Polhov Gradec152019
Polhov Gradec102019
Ljubljana152019
Notranje Gorice152019
Borovnica172019
Borovnica172019
Vrhnika152019
Horjul152019
Horjul152019
Rovte152019
Godovič152019
Vrhnika102019
Logatec102019
Logatec152019
Vrhnika172019
Brezovica pri Ljubljani152019
Polhov Gradec172019
Vrhnika152019
Vrhnika152019
Vrhnika152019
Logatec102019
Vrhnika152019
Vrhnika152019
Notranje Gorice152019
Notranje Gorice172019
Medvode152019
Vrhnika152019
Log pri Brezovici152019
Log pri Brezovici152019
Brezovica pri Ljubljani82019
Logatec152019
Godovič172019
Logatec162019
Rakek172019
Rakek102019
Cerknica102019
Cerknica102019
Logatec102019
Cerknica152019
Cerknica152019
Rakek92019
Rakek152019
Ljubljana - Dobrunje152019
Ljubljana - Dobrunje152019
Ljubljana - Dobrunje152019
Šmartno pri Litiji152019
Šmartno pri Litiji152019
Šmarje - Sap152019
Grosuplje152019
Grosuplje152019
Grosuplje152019
Grosuplje152019
Ig152019
Grosuplje152019
Grosuplje152019
Grosuplje172019
Višnja Gora152019
Višnja Gora152019
Ivančna Gorica152019
Ivančna Gorica172019
Ivančna Gorica162019
Šentvid pri Stični152019
Ivančna Gorica152019
Zagradec152019
Zagradec152019
Žužemberk152019
Žužemberk172019
Škofljica152019
Škofljica152019
Škofljica152019
Grosuplje152019
Višnja Gora102019
Škofljica152019
Ivančna Gorica102019
Novo mesto152019
Šentjernej152019
Novo mesto162019
Velika Loka102019
Dobrnič27,62019
Brusnice152019
Gabrovka152019
Gabrovka72019
Novo mesto172019
Novo mesto152019
Mirna Peč152019
Mirna Peč152019
Straža102019
Otočec152019
Novo mesto152019
Trebnje152019
Trebnje172019
Trebnje152019
Novo mesto152019
Novo mesto152019
Stopiče172019
Škocjan152019
Šmarješke Toplice152019
Šmarješke Toplice152019
Novo mesto152019
Novo mesto102019
Trebnje152019
Dobrnič172019
Dobrnič152019
Trebnje172019
Trebnje172019
Trebnje152019
Trebnje172019
Trebnje152019
Trebnje172019
Adlešiči172019
Adlešiči152019
Črnomelj152019
Črnomelj152019
Dragatuš152019
Gradac172019
Gradac102019
Črnomelj152019
Semič152019
Semič152019
Suhor172019
Gradac172019
Metlika152019
Metlika102019
Metlika152019
Metlika152019
Metlika172019
Metlika172019
Črnomelj152019
Vinica172019
Metlika152019
Vinica152019
Trbovlje252019
Zagorje ob Savi152019
Polšnik172019
Zagorje ob Savi152019
Zagorje ob Savi172019
Izlake162019
Izlake152019
Izlake152019
Trojane152019
Izlake152019
Hrastnik102019
Hrastnik152019
Hrastnik152019
Laško152019
Laško152019
Radeče152019
Radeče172019
Radeče72019
Radeče152019
Radeče172019
Radeče172019
Podkum152019
Dole pri Litiji152019
Ig152019
Mengeš252019
Kamnik152019
Gradac152019
Radomlje152019
Kamnik102019
Straža102019
Ljubljana11,12019
Novo mesto152019
Stopiče152019
Ivančna Gorica152019
Novo mesto152019
Vače102019
Višnja Gora102019
Podkum152019
Izlake152019
Brusnice152019
Logatec52019
Črnomelj172019
Ljubljana - Črnuče102019
Notranje Gorice152019
Notranje Gorice152019
Vrhnika152019
Ig102019
Kočevje102019
Sovodenj172019
Vrhnika33,32019
Ivančna Gorica92019
Ivančna Gorica152019
Dob152019
Čemšenik152019
Dobrova152019
Šmarješke Toplice152019
Vodice342019
Novo mesto152019
Ivančna Gorica72019
Kamnik122019
Brezovica pri Ljubljani152019
Škofljica152019
Ljubljana - Šmartno152019
Brezovica pri Ljubljani152019
Cerknica52019
Ivančna Gorica152019
Žiri152019
Ribnica152019
Kočevje152019
Domžale72019
Novo mesto152019
Grahovo252019
Dob152019
Grosuplje152019
Ljubljana - Polje72019
Notranje Gorice152019
Gorenja vas152019
Ig172019
Ig152019
Komenda152019
Šmartno pri Litiji172019
Logatec72019
Vodice172019
Grosuplje152019
Laze v Tuhinju102019
Gorenja vas152019
Grosuplje162019
Laze v Tuhinju152019
Preserje102019
Otočec152019
Lukovica102019
Novo mesto152019
Šmartno pri Litiji102019
Cerklje na Gorenjskem102019
Grosuplje152019
Ig102019
Novo mesto152019
Rovte152019
Metlika102019
Gorenja vas152019
Borovnica152019
Lukovica152019
Metlika102019
Ig152019
Poljane nad Škofjo Loko102019
Dolenjske Toplice152019
Brusnice152019
Dolenjske Toplice152019
Podkum92019
Stopiče82019
Ljubljana172019
Ljubljana - Šentvid12,52019
Škofljica152019
Moravče102019
Logatec102019
Mengeš152019
Dobrova152019
Ljubljana152019
Radomlje152019
Kamnik102019
Kamnik42019
Cerknica82019
Novo mesto152019
Velike Lašče102019
Dobrova10,82019
Trzin252019
Log pri Brezovici152019
Črnomelj72019
Dole pri Litiji152019
Trebnje172019
Novo mesto72019
Grosuplje52019
Stara Cerkev152019
Novo mesto172019
Ljubljana - Šentvid152019
Kočevje52019
Komenda172019
Kamnik102019
Grosuplje152019
Grosuplje10,52019
Metlika102019
Domžale102019
Domžale152019
Ribnica152019
Veliki Gaber172019
Trbovlje552019
Ljutomer112019
Puconci342019
Starše152019
Cerkvenjak152019
Slovenska Bistrica102019
Pesnica pri Mariboru62019
Videm pri Ptuju102019
Videm pri Ptuju152019
Šentilj v Slovenskih goricah7,972019
Maribor162019
Limbuš152019
Miklavž na Dravskem polju 102019
Maribor8,12019
Vitomarci152019
Fram102019
Radenci102019
Ptuj82019
Radenci152019
Starše102019
Loče152019
Gornja Radgona82019
Lenart v Slovenskih goricah152019
Benedikt152019
Tišina52019
Maribor102019
Tišina152019
Pernica112019
Velika Nedelja82019
Ptuj102019
Kidričevo13,62019
Trnovska vas152019
Slovenska Bistrica102019
Juršinci152019
Zgornja Velka102019
Gorišnica152019
Starše152019
Markovci152019
Poljčane102019
Gorišnica152019
Cerkvenjak82019
Poljčane102019
Gorišnica10,22019
Markovci152019
Rogašovci10,82019
Mačkovci10,82019
Gornja Radgona92019
Beltinci102019
Slovenska Bistrica102019
Orehova vas19,82019
Slovenske Konjice5,12019
Zgornja Ložnica152019
Pesnica pri Mariboru6,92019
Moravske Toplice152019
Moravske Toplice152019
Martjanci102019
Maribor152019
Murska Sobota102019
Rogašovci17,362019
Murska Sobota152019
Gorišnica102019
Murska Sobota102019
Slovenske Konjice152019
Moravske Toplice152019
Moravske Toplice152019
Podlehnik172019
Ptuj102019
Lendava/Lendva12,52019
Slovenska Bistrica152019
Gornja Radgona10,82019
Fram102019
Orehova vas152019
Kidričevo152019
Križevci pri Ljutomeru152019
Pragersko102019
Sveti Jurij ob Ščavnici152019
Oplotnica3,682019
Gorišnica72019
Juršinci102019
Gornja Radgona172019
Miklavž na Dravskem polju 10,82019
Križevci pri Ljutomeru3,852019
Ljutomer112019
Ljutomer152019
Radenci152019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica182019
Rogašovci102019
Podgorci10,852019
Voličina92019
Fram6,92019
Sveti Jurij ob Ščavnici102019
Maribor10,82019
Sveta Ana v Slovenskih goricah72019
Markovci102019
Črenšovci15,812019
Murska Sobota152019
Ptuj102019
Maribor152019
Rače14,42019
Murska Sobota102019
Radenci102019
Turnišče152019
Gornja Radgona112019
Starše152019
Oplotnica172019
Zavrč152019
Ptuj152019
Lendava/Lendva152019
Lendava/Lendva152019
Radenci102019
Radenci112019
Oplotnica102019
Maribor112019
Slovenska Bistrica102019
Malečnik152019
Fram152019
Martjanci172019
Maribor172019
Starše10,82019
Spodnji Ivanjci112019
Spodnji Duplek10,82019
Slovenske Konjice152019
Fokovci172019
Hoče13,22019
Velika Nedelja102019
Destrnik102019
Martjanci12,82019
Ptuj152019
Radenci112019
Spodnji Ivanjci152019
Markovci102019
Kamnica152019
Murska Sobota102019
Slovenska Bistrica152019
Radenci152019
Gorišnica102019
Poljčane12,52019
Loče152019
Benedikt14,12019
Miklavž na Dravskem polju 152019
Slovenske Konjice12,52019
Slovenske Konjice152019
Vitanje152019
Lenart v Slovenskih goricah152019
Hajdina152019
Cirkovce152019
Murska Sobota102019
Pesnica pri Mariboru10,82019
Murska Sobota102019
Maribor13,22019
Cankova10,82019
Pernica14,562019
Sveti Jurij ob Ščavnici172019
Benedikt102019
Ceršak152019
Maribor102019
Maribor102019
Ruše102019
Oplotnica102019
Ptujska Gora7,82019
Maribor8,42019
Selnica ob Dravi13,62019
Martjanci152019
Kamnica152019
Voličina8,12019
Miklavž na Dravskem polju 152019
Gornja Radgona152019
Šentilj v Slovenskih goricah102019
Markovci152019
Voličina102019
Slovenske Konjice152019
Beltinci102019
Dornava102019
Beltinci102019
Slovenska Bistrica152019
Starše252019
Videm pri Ptuju11,12019
Pragersko102019
Miklavž na Dravskem polju 102019
Slovenska Bistrica102019
Lovrenc na Dravskem polju152019
Murska Sobota102019
Pesnica pri Mariboru162019
Puconci122019
Beltinci102019
Velika Nedelja152019
Jurovski Dol6,52019
Ptuj152019
Ptuj152019
Zreče172019
Rače152019
Loče152019
Radenci152019
Maribor13,62019
Vitanje152019
Pesnica pri Mariboru152019
Apače11,052019
Spodnji Duplek152019
Murska Sobota152019
Beltinci102019
Vitanje112019
Sveta Ana v Slovenskih goricah252019
Slovenska Bistrica10,82019
Malečnik72019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah152019
Oplotnica152019
Radenci152019
Rače72019
Zreče102019
Razkrižje102019
Ljutomer102019
Črenšovci152019
Miklavž na Dravskem polju 92019
Zgornja Kungota152019
Zgornja Kungota102019
Laporje102019
Šentilj v Slovenskih goricah152019
Vitanje152019
Oplotnica202019
Voličina102019
Martjanci152019
Dramlje152019
Lenart v Slovenskih goricah102019
Slovenske Konjice342019
Radenci11,342019
Ivanjkovci152019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah17,052019
Malečnik152019
Ptuj102019
Zgornja Ložnica102019
Pesnica pri Mariboru14,852019
Lenart v Slovenskih goricah14,12019
Maribor152019
Ptuj152019
Sveti Jurij ob Ščavnici172019
Maribor152019
Murska Sobota13,022019
Zgornja Kungota11,42019
Beltinci10,882019
Voličina32019
Dornava152019
Ptuj152019
Dornava152019
Lovrenc na Dravskem polju14,32019
Malečnik112019
Markovci102019
Zgornja Ložnica102019
Lenart v Slovenskih goricah10,82019
Zgornja Ložnica11,052019
Jurovski Dol102019
Slovenske Konjice162019
Lenart v Slovenskih goricah152019
Maribor102019
Lendava/Lendva102019
Slovenske Konjice152019
Ljutomer152019
Turnišče12,092019
Maribor12,52019
Radenci152019
Pernica82019
Gorišnica12,482019
Jurovski Dol102019
Slovenske Konjice72019
Črenšovci152019
Murska Sobota152019
Maribor13,22019
Oplotnica102019
Beltinci142019
Zreče152019
Laporje152019
Apače5,12019
Podgorci27,62019
Podgorci152019
Ptuj152019
Slovenska Bistrica152019
Zgornja Ložnica162019
Oplotnica102019
Maribor102019
Maribor152019
Maribor152019
Maribor12,22019
Miklavž na Dravskem polju 92019
Maribor10,82019
Maribor11,42019
Maribor152019
Maribor152019
Maribor52019
Maribor15,62019
Maribor102019
Spodnji Duplek152019
Maribor10,82019
Malečnik152019
Malečnik14,72019
Malečnik152019
Miklavž na Dravskem polju 152019
Maribor152019
Maribor112019
Maribor102019
Maribor172019
Maribor10,82019
Maribor15,342019
Maribor112019
Maribor152019
Maribor82019
Maribor12,52019
Maribor10,82019
Trnovska vas152019
Destrnik102019
Juršinci152019
Destrnik102019
Destrnik152019
Juršinci102019
Juršinci16,22019
Trnovska vas9,92019
Trnovska vas152019
Trnovska vas10,922019
Podgorci10,232019
Velika Nedelja272019
Podgorci15,62019
Ormož102019
Ormož152019
Podgorci152019
Podgorci12,922019
Podgorci172019
Podgorci102019
Gorišnica112019
Gorišnica152019
Velika Nedelja162019
Velika Nedelja152019
Ormož102019
Gorišnica102019
Velika Nedelja102019
Ormož152019
Ormož102019
Gorišnica152019
Gorišnica152019
Gorišnica112019
Gorišnica102019
Ormož172019
Ormož152019
Ormož102019
Ormož152019
Velika Nedelja13,162019
Podgorci92019
Podgorci182019
Središče ob Dravi252019
Središče ob Dravi15,22019
Podgorci172019
Gorišnica152019
Velika Nedelja14,32019
Ormož15,42019
Središče ob Dravi152019
Videm pri Ptuju102019
Ptuj102019
Destrnik72019
Ptuj102019
Polenšak102019
Zavrč152019
Kidričevo172019
Kidričevo152019
Ptuj14,722019
Videm pri Ptuju152019
Destrnik152019
Destrnik15,932019
Ptuj102019
Ptuj152019
Gorišnica152019
Zavrč302019
Starše252019
Ptuj172019
Lovrenc na Dravskem polju122019
Ptujska Gora102019
Ptujska Gora102019
Lovrenc na Dravskem polju152019
Cirkovce152019
Ptuj10,52019
Destrnik102019
Majšperk12,252019
Majšperk102019
Cirkovce152019
Majšperk152019
Majšperk152019
Ptuj102019
Ptuj152019
Kidričevo112019
Hajdina152019
Hajdina152019
Lovrenc na Dravskem polju152019
Ptujska Gora62019
Dornava122019
Zgornji Leskovec92019
Podlehnik152019
Ptuj12,62019
Destrnik102019
Lovrenc na Dravskem polju102019
Ptuj102019
Ptuj102019
Cirkovce19,82019
Cirkovce12,52019
Cirkovce152019
Videm pri Ptuju102019
Dornava102019
Gorišnica152019
Markovci152019
Markovci11,12019
Gorišnica102019
Gorišnica152019
Lovrenc na Dravskem polju112019
Lovrenc na Dravskem polju102019
Žetale152019
Podlehnik152019
Podlehnik152019
Juršinci172019
Ptuj102019
Ptuj11,682019
Ptuj152019
Cirkovce13,22019
Podlehnik152019
Ptuj152019
Lovrenc na Dravskem polju112019
Hajdina152019
Hajdina152019
Cirkulane102019
Ptuj102019
Ptuj152019
Markovci10,82019
Markovci152019
Ptuj152019
Ptuj152019
Ptuj152019
Ptujska Gora152019
Lovrenc na Dravskem polju14,42019
Cirkovce302019
Cirkovce102019
Cirkovce162019
Cirkovce15,952019
Starše302019
Starše15,952019
Lendava/Lendva152019
Velika Polana152019
Velika Polana112019
Velika Polana10,922019
Lendava/Lendva112019
Lendava/Lendva102019
Lendava/Lendva12,52019
Lendava/Lendva10,82019
Lendava/Lendva152019
Lendava/Lendva102019
Lendava/Lendva102019
Lendava/Lendva102019
Velika Polana102019
Lendava/Lendva152019
Dobrovnik/Dobronak12,52019
Lendava/Lendva12,52019
Lendava/Lendva152019
Murska Sobota102019
Murska Sobota102019
Tišina10,722019
Beltinci11,552019
Tišina152019
Murska Sobota152019
Murska Sobota102019
Cankova112019
Beltinci102019
Tišina102019
Tišina152019
Martjanci102019
Črenšovci102019
Murska Sobota102019
Murska Sobota11,522019
Cankova13,682019
Tišina102019
Murska Sobota152019
Cankova11,12019
Murska Sobota102019
Murska Sobota172019
Beltinci11,262019
Beltinci152019
Turnišče112019
Turnišče142019
Tišina152019
Črenšovci102019
Murska Sobota152019
Murska Sobota102019
Murska Sobota13,52019
Martjanci92019
Beltinci152019
Beltinci102019
Beltinci102019
Murska Sobota102019
Murska Sobota102019
Murska Sobota102019
Tišina102019
Murska Sobota102019
Murska Sobota102019
Cankova102019
Moravske Toplice152019
Moravske Toplice102019
Tišina152019
Beltinci152019
Murska Sobota102019
Murska Sobota122019
Murska Sobota102019
Murska Sobota12,22019
Murska Sobota102019
Beltinci252019
Murska Sobota102019
Črenšovci102019
Črenšovci152019
Črenšovci152019
Bodonci102019
Cankova152019
Črenšovci17,052019
Črenšovci102019
Beltinci152019
Bodonci152019
Bodonci102019
Beltinci102019
Tišina102019
Murska Sobota102019
Murska Sobota102019
Murska Sobota112019
Moravske Toplice13,62019
Murska Sobota102019
Moravske Toplice152019
Moravske Toplice152019
Martjanci152019
Martjanci102019
Martjanci152019
Beltinci12,52019
Murska Sobota72019
Murska Sobota102019
Mačkovci152019
Puconci152019
Cankova152019
Rogašovci112019
Kuzma152019
Šalovci172019
Fokovci152019
Grad102019
Grad102019
Rogašovci102019
Grad152019
Cankova152019
Sveta Ana v Slovenskih goricah3,642019
Benedikt13,752019
Benedikt112019
Cerkvenjak102019
Sveti Jurij ob Ščavnici19,22019
Cerkvenjak27,62019
Spodnji Ivanjci152019
Cerkvenjak112019
Cerkvenjak62019
Juršinci102019
Križevci pri Ljutomeru152019
Miklavž pri Ormožu152019
Sveti Jurij ob Ščavnici102019
Ivanjkovci112019
Križevci pri Ljutomeru102019
Središče ob Dravi152019
Križevci pri Ljutomeru102019
Križevci pri Ljutomeru152019
Ljutomer102019
Križevci pri Ljutomeru152019
Ljutomer152019
Ivanjkovci152019
Veržej152019
Ljutomer152019
Razkrižje102019
Ljutomer112019
Ljutomer92019
Križevci pri Ljutomeru102019
Križevci pri Ljutomeru112019
Križevci pri Ljutomeru102019
Mala Nedelja14,622019
Križevci pri Ljutomeru152019
Križevci pri Ljutomeru102019
Križevci pri Ljutomeru152019
Križevci pri Ljutomeru102019
Ljutomer102019
Sveta Ana v Slovenskih goricah152019
Radenci12,92019
Gornja Radgona102019
Sveta Ana v Slovenskih goricah112019
Gornja Radgona102019
Gornja Radgona112019
Gornja Radgona92019
Zgornja Velka152019
Apače102019
Radenci12,92019
Sveti Jurij ob Ščavnici152019
Zgornja Velka102019
Sveta Ana v Slovenskih goricah152019
Sveti Jurij ob Ščavnici152019
Gornja Radgona152019
Gornja Radgona112019
Apače8,82019
Gornja Radgona92019
Radenci112019
Radenci112019
Radenci152019
Radenci15,082019
Radenci102019
Sveta Ana v Slovenskih goricah152019
Radenci11,052019
Radenci102019
Radenci112019
Apače152019
Apače102019
Gornja Radgona102019
Gornja Radgona112019
Apače10,882019
Apače102019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica252019
Zgornja Ložnica20,82019
Zgornja Ložnica11,052019
Zgornja Ložnica152019
Zgornja Ložnica152019
Zgornja Ložnica102019
Makole152019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica9,92019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica112019
Slovenska Bistrica13,442019
Poljčane152019
Slovenska Bistrica102019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica152019
Poljčane122019
Slovenska Bistrica102019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica13,22019
Slovenska Bistrica152019
Šmartno na Pohorju62019
Slovenska Bistrica152019
Laporje152019
Oplotnica152019
Poljčane172019
Poljčane152019
Laporje62019
Slovenska Bistrica14,32019
Poljčane10,82019
Slovenska Bistrica10,82019
Slovenska Bistrica12,482019
Slovenska Bistrica112019
Slovenska Bistrica152019
Slovenska Bistrica152019
Zgornja Ložnica112019
Zgornja Ložnica112019
Zgornja Ložnica14,952019
Slovenska Bistrica152019
Šmartno na Pohorju102019
Poljčane102019
Poljčane102019
Miklavž na Dravskem polju 112019
Fram102019
Starše152019
Starše152019
Fram102019
Cirkovce152019
Starše252019
Starše252019
Starše122019
Pragersko152019
Zgornja Polskava152019
Zgornja Polskava102019
Orehova vas11,12019
Orehova vas10,882019
Rače172019
Marjeta na Dravskem polju152019
Starše172019
Rače102019
Rače152019
Rače112019
Starše13,62019
Starše112019
Fram9,92019
Pragersko18,152019
Pragersko152019
Pragersko152019
Pragersko14,942019
Pragersko252019
Pragersko13,22019
Rače252019
Rače152019
Pragersko152019
Pragersko92019
Orehova vas152019
Orehova vas82019
Orehova vas102019
Rače152019
Rače152019
Oplotnica102019
Oplotnica102019
Oplotnica102019
Oplotnica10,732019
Oplotnica102019
Oplotnica112019
Stranje152019
Slovenske Konjice172019
Vitanje152019
Vitanje102019
Loče152019
Loče102019
Slovenske Konjice152019
Zreče152019
Slovenske Konjice152019
Slovenske Konjice13,022019
Stranje152019
Loče27,62019
Slovenske Konjice112019
Loče15,342019
Loče152019
Loče102019
Slovenske Konjice11,052019
Vitanje152019
Slovenske Konjice152019
Loče112019
Loče152019
Oplotnica14,952019
Oplotnica102019
Zreče72019
Zreče10,82019
Zreče102019
Zreče11,312019
Zreče112019
Zreče11,12019
Zreče172019
Zgornja Ložnica16,22019
Zgornja Ložnica10,82019
Oplotnica152019
Slovenske Konjice102019
Zreče152019
Zreče152019
Ponikva152019
Zreče152019
Slovenske Konjice102019
Slovenske Konjice13,22019
Slovenske Konjice12,52019
Slovenske Konjice152019
Loče10,82019
Oplotnica102019
Zgornja Ložnica102019
Zgornja Ložnica19,952019
Zgornja Ložnica102019
Zgornja Ložnica102019
Zgornja Ložnica152019
Oplotnica152019
Oplotnica172019
Oplotnica112019
Oplotnica102019
Oplotnica152019
Oplotnica11,052019
Slovenske Konjice102019
Slovenske Konjice152019
Slovenske Konjice14,42019
Voličina15,62019
Zgornja Korena102019
Zgornja Velka102019
Pernica172019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah102019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah152019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah152019
Lenart v Slovenskih goricah152019
Pernica12,62019
Jakobski Dol102019
Spodnji Duplek12,52019
Spodnji Duplek112019
Jurovski Dol152019
Jurovski Dol152019
Trnovska vas10,82019
Trnovska vas10,82019
Trnovska vas152019
Jarenina152019
Lenart v Slovenskih goricah72019
Lenart v Slovenskih goricah152019
Sveta Ana v Slovenskih goricah152019
Lenart v Slovenskih goricah102019
Lenart v Slovenskih goricah102019
Jurovski Dol102019
Zgornja Korena152019
Jurovski Dol112019
Lenart v Slovenskih goricah152019
Jarenina152019
Jarenina152019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah92019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah10,922019
Sveta Trojica v Slovenskih goricah152019
Lenart v Slovenskih goricah112019
Lenart v Slovenskih goricah102019
Lenart v Slovenskih goricah202019
Lenart v Slovenskih goricah172019
Hoče10,82019
Hoče152019
Hoče172019
Miklavž na Dravskem polju 152019
Miklavž na Dravskem polju 152019
Hoče152019
Hoče172019
Maribor112019
Zgornja Kungota152019
Šentilj v Slovenskih goricah152019
Pesnica pri Mariboru102019
Kamnica10,82019
Maribor92019
Kamnica102019
Kamnica152019
Šentilj v Slovenskih goricah12,22019
Ceršak102019
Ceršak12,62019
Kamnica152019
Sladki vrh82019
Bresternica152019
Bresternica11,12019
Kamnica10,82019
Zgornja Kungota102019
Pesnica pri Mariboru162019
Pesnica pri Mariboru3,452019
Lovrenc na Pohorju12,482019
Limbuš102019
Maribor152019
Bistrica ob Dravi14,72019
Lovrenc na Pohorju152019
Selnica ob Dravi152019
Limbuš152019
Ormož152019
Videm pri Ptuju102019
Podlehnik152019
Murska Sobota172019
Črenšovci152019
Črenšovci13,022019
Rogašovci21,842019
Cerkvenjak172019
Apače15,62019
Zgornja Ložnica11,22019
Slovenske Konjice35,42019
Postojna112019
Izola/Isola92019
Ilirska Bistrica72019
Šempas102019
Renče92019
Koper/Capodistria102019
Črni Kal112019
Sežana82019
Štanjel102019
Sežana102019
Most na Soči102019
Kobarid82019
Ajdovščina4,682019
Šempas112019
Šempeter pri Gorici112019
Spodnja Idrija32019
Izola/Isola102019
Ilirska Bistrica102019
Postojna72019
Kojsko9,92019
Kanal62019
Planina72019
Senožeče112019
Nova Gorica10,52019
Postojna102019
Vipava92019
Komen102019
Deskle6,62019
Most na Soči92019
Izola/Isola112019
Sečovlje/Sicciole6,32019
Koper/Capodistria102019
Portorož/Portorose102019
Ilirska Bistrica112019
Dobrovo v Brdih10,82019
Kobarid112019
Vipava92019
Portorož/Portorose7,22019
Prem112019
Kojsko112019
Izola/Isola112019
Izola/Isola3,62019
Vipava10,82019
Renče102019
Vipava112019
Šmarje112019
Ajdovščina3,682019
Koper/Capodistria8,762019
Črni Vrh nad Idrijo112019
Cerkno112019
Tolmin7,82019
Dutovlje72019
Šempeter pri Gorici10,82019
Nova Gorica112019
Nova Gorica10,82019
Nova Gorica10,82019
Materija102019
Materija102019
Obrov112019
Sežana112019
Podnanos10,82019
Col10,82019
Most na Soči92019
Bovec112019
Tolmin82019
Koper/Capodistria7,82019
Ankaran/Ancarano10,82019
Gračišče9,62019
Nova Gorica10,22019
Kojsko72019
Dutovlje9,362019
Kobarid10,22019
Idrija8,42019
Portorož/Portorose5,12019
Izola/Isola10,42019
Čepovan112019
Kojsko10,82019
Prestranek112019
Štanjel112019
Renče102019
Dornberk112019
Koper/Capodistria102019
Ilirska Bistrica102019
Škofije102019
Ilirska Bistrica102019
Izola/Isola92019
Vipava112019
Sežana10,82019
Obrov8,42019
Lokev10,82019
Prem10,82019
Šmarje6,92019
Črni Vrh nad Idrijo82019
Šempeter pri Gorici10,22019
Volčja Draga112019
Šempas8,42019
Nova Gorica102019
Idrija112019
Cerkno112019
Kobarid112019
Deskle10,22019
Deskle112019
Komen9,282019
Nova Gorica7,82019
Idrija112019
Izola/Isola82019
Miren112019
Šempas10,82019
Črni Kal9,92019
Kozina7,22019
Podgrad112019
Prestranek112019
Postojna112019
Vipava112019
Črni Vrh nad Idrijo6,32019
Cerkno92019
Cerkno92019
Postojna10,892019
Branik10,82019
Škofije8,032019
Šempas9,92019
Sežana10,982019
Prem10,82019
Prem9,62019
Portorož/Portorose10,82019
Škofije10,52019
Šempas112019
Prvačina102019
Col102019
Volčja Draga10,82019
Solkan10,82019
Cerkno5,42019
Idrija5,42019
Črni Kal102019
Koper/Capodistria112019
Komen10,882019
Kozina112019
Ilirska Bistrica12,62019
Škofije10,82019
Kojsko62019
Tolmin72019
Grahovo ob Bači72019
Renče102019
Postojna10,52019
Portorož/Portorose62019
Tolmin122019
Bovec112019
Vipava8,322019
Ajdovščina9,62019
Ajdovščina11,22019
Postojna102019
Sežana10,82019
Ajdovščina5,42019
Sežana13,52019
Pivka19,22019
Deskle10,22019
Dornberk10,82019
Volčja Draga112019
Most na Soči5,12019
Sežana9,62019
Ilirska Bistrica10,82019
Ilirska Bistrica112019
Portorož/Portorose10,82019
Koper/Capodistria7,82019
Ankaran/Ancarano13,52019
Postojna10,52019
Vremski Britof10,22019
Kozina102019
Pivka102019
Deskle11,12019
Renče112019
Šempeter pri Gorici7,22019
Komen11,22019
Pobegi92019
Ilirska Bistrica62019
Senožeče11,052019
Senožeče11,052019
Log pod Mangartom7,622019
Log pod Mangartom12,22019
Miren9,92019
Sežana102019
Sežana7,22019
Ajdovščina5,42019
Idrija42019
Cerkno13,52019
Tolmin8,282019
Šempas92019
Črni Vrh nad Idrijo10,82019
Kostanjevica na Krasu10,82019
Kobarid6,62019
Cerkno62019
Prem11,12019
Tolmin9,62019
Idrija11,22019
Idrija3,682019
Dobrovo v Brdih122019
Volčja Draga13,62019
Šempeter pri Gorici10,82019
Prestranek11,112019
Postojna92019
Izola/Isola11,42019
Komen122019
Sečovlje/Sicciole112019
Kozina10,832019
Dutovlje13,62019
Renče62019
Pivka10,832019
Košana10,82019
Pobegi7,72019
Ilirska Bistrica7,22019
Ajdovščina27,62019
Skupno v letu 201930.676,81

Opomba: Podatki so pridobljeni s strani SODO d.o.o.

 © 2007-2020 PVportal, UL FE, LPVO, Vse pravice pridržane.