Hitre povezave


  

  

  Aktualno


10.4.2021
Pregled PV trga v letu 2020

Več novic

Dokumenti


10.4.2021
  Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020

Več...

Sončne elektrarne v samooskrbi v Sloveniji

Stanje na dan 31.12.2020

           

KrajMoč (kW) Leto postavitve
Ponikva13,52020
Slovenj Gradec11,72020
Mislinja9,132020
Velenje13,22020
Šmartno pri Slovenj Gradcu21,72020
Žalec9,92020
Žalec11,12020
Dramlje102020
Krško8,132020
Rogaška Slatina13,62020
Podplat10,22020
Brestanica13,62020
Celje13,442020
Celje13,442020
Vojnik13,472020
Vojnik10,82020
Topolšica11,12020
Polzela13,62020
Žalec11,22020
Celje72020
Planina pri Sevnici102020
Raka11,22020
Šmartno ob Paki122020
Žalec13,62020
Mislinja10,82020
Solčava112020
Štore13,62020
Šentjur13,62020
Blanca11,22020
Sevnica7,82020
Loka pri Zidanem Mostu13,332020
Šentrupert11,162020
Štore11,22020
Pristava pri Mestinju112020
Podplat10,882020
Senovo13,62020
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,62020
Pristava pri Mestinju82020
Gorica pri Slivnici17,52020
Rogaška Slatina10,82020
Slovenj Gradec6,512020
Podgorje pri Slovenj Gradcu10,82020
Prevalje122020
Vojnik16,122020
Podgorje pri Slovenj Gradcu20,062020
Nazarje13,62020
Šmarje pri Jelšah5,42020
Kapele8,192020
Podbočje13,52020
Škofja vas13,52020
Vuzenica12,82020
Vojnik13,52020
Šmartno ob Paki10,262020
Šmarje pri Jelšah13,62020
Rogaška Slatina13,22020
Vuzenica12,62020
Šmartno ob Paki14,952020
Gorica pri Slivnici10,82020
Gorica pri Slivnici13,62020
Planina pri Sevnici112020
Dravograd13,52020
Kotlje7,72020
Šmartno ob Paki11,72020
Šmartno ob Paki11,052020
Žalec19,22020
Mislinja12,92020
Rogaška Slatina22,42020
Pristava pri Mestinju13,442020
Štore19,22020
Brestanica13,62020
Raka11,032020
Kostanjevica na Krki13,472020
Muta11,22020
Prevalje12,82020
Vransko11,12020
Blanca8,82020
Slovenj Gradec102020
Tabor11,12020
Dramlje112020
Laško11,22020
Laško11,22020
Šmarje pri Jelšah5,42020
Žalec13,62020
Rečica ob Savinji172020
Velenje27,932020
Velenje9,922020
Vuzenica13,82020
Rečica ob Savinji13,22020
Gomilsko13,52020
Grobelno13,52020
Krška vas10,22020
Krško11,22020
Velenje11,162020
Celje11,022020
Žalec102020
Laško27,62020
Šmartno ob Paki17,322020
Gomilsko10,82020
Petrovče13,62020
Sevnica13,542020
Velenje8,372020
Tabor92020
Loka pri Žusmu11,052020
Žalec10,722020
Leskovec pri Krškem9,92020
Blanca8,42020
Gornji Grad10,82020
Laško10,82020
Mislinja11,022020
Mislinja11,212020
Šoštanj7,82020
Luče10,82020
Šentjur11,22020
Muta10,882020
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,442020
Šmarje pri Jelšah7,442020
Rogaška Slatina34,42020
Dobova13,62020
Dobova13,42020
Podčetrtek13,752020
Brestanica10,82020
Šmartno ob Paki27,92020
Podplat9,32020
Slovenj Gradec112020
Mislinja10,232020
Rogatec10,852020
Griže13,52020
Šmartno ob Paki8,992020
Šmartno ob Paki13,52020
Šmartno ob Paki15,62020
Velenje13,62020
Velenje10,712020
Ponikva13,442020
Šempeter v Savinjski dolini34,42020
Šmarje pri Jelšah13,332020
Sevnica7,72020
Šentjur17,62020
Šempeter v Savinjski dolini34,42020
Ljubno ob Savinji13,62020
Tabor172020
Šmartno v Rožni dolini11,22020
Podgorje pri Slovenj Gradcu19,472020
Rimske Toplice11,12020
Šmartno ob Paki13,42020
Kotlje8,582020
Šentjanž pri Dravogradu35,12020
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,72020
Polzela8,12020
Velenje13,62020
Škofja vas15,62020
Ljubečna6,62020
Velenje9,922020
Šoštanj13,62020
Žalec13,62020
Šmartno ob Paki11,052020
Šempeter v Savinjski dolini13,642020
Celje6,822020
Podgorje pri Slovenj Gradcu112020
Mislinja11,72020
Dobje pri Planini13,62020
Celje11,22020
Šempeter v Savinjski dolini10,82020
Dravograd11,212020
Šmartno ob Paki10,882020
Šentjanž pri Dravogradu152020
Laško10,82020
Celje11,22020
Solčava13,62020
Muta13,62020
Rečica ob Savinji11,22020
Luče10,82020
Vojnik11,162020
Planina pri Sevnici13,62020
Šentjur13,62020
Libeliče9,042020
Šmartno ob Paki11,22020
Senovo10,22020
Leskovec pri Krškem8,372020
Slovenj Gradec11,12020
Mislinja11,72020
Mislinja11,72020
Polzela8,452020
Celje13,62020
Dramlje13,62020
Šentrupert13,62020
Celje13,62020
Prevalje11,22020
Sevnica112020
Prevalje11,162020
Leskovec pri Krškem13,62020
Šmartno ob Paki9,32020
Šentjur32,342020
Nova Cerkev11,22020
Buče11,12020
Radlje ob Dravi11,162020
Muta11,162020
Podgorje pri Slovenj Gradcu14,952020
Mislinja62020
Braslovče11,22020
Šempeter v Savinjski dolini152020
Šentjur112020
Sveti Štefan102020
Artiče13,072020
Senovo9,052020
Prebold92020
Pristava pri Mestinju11,162020
Žalec11,12020
Nova Cerkev11,22020
Žalec13,62020
Celje11,22020
Loka pri Žusmu13,62020
Polzela9,922020
Polzela11,22020
Šentjur11,22020
Gomilsko13,52020
Žalec13,52020
Mežica14,962020
Šmartno pri Slovenj Gradcu17,362020
Bizeljsko13,62020
Radlje ob Dravi20,772020
Šmartno pri Slovenj Gradcu4,82020
Žalec3,52020
Šentjur34,42020
Šentjur19,22020
Šmartno ob Paki13,62020
Braslovče72020
Šoštanj92020
Velenje13,62020
Velenje13,62020
Celje11,22020
Velenje10,82020
Krško13,62020
Podgorje pri Slovenj Gradcu11,162020
Velenje13,62020
Krško10,562020
Velenje102020
Nova Cerkev9,32020
Pišece7,72020
Blanca13,62020
Slovenj Gradec13,42020
Mislinja11,12020
Mislinja11,82020
Dobrna9,922020
Šmartno ob Paki11,22020
Žalec13,82020
Kostanjevica na Krki13,62020
Podčetrtek13,652020
Šoštanj13,62020
Šentrupert13,62020
Šoštanj11,22020
Celje11,12020
Mislinja8,062020
Gomilsko11,112020
Brežice13,42020
Brežice13,42020
Celje11,052020
Sevnica23,452020
Radeče9,62020
Šentjur18,522020
Gomilsko8,992020
Celje13,392020
Dravograd13,52020
Buče13,62020
Pristava pri Mestinju13,62020
Bistrica ob Sotli13,62020
Brežice13,62020
Velenje13,392020
Prevalje112020
Polzela72020
Celje152020
Šoštanj13,62020
Velenje13,62020
Kotlje11,552020
Žalec112020
Šempeter v Savinjski dolini112020
Vojnik9,32020
Podgorje pri Slovenj Gradcu72020
Laško112020
Šentrupert10,82020
Šentrupert112020
Laško9,92020
Lesično13,442020
Prevorje11,022020
Laško62020
Polzela13,62020
Šmarje pri Jelšah13,62020
Tržišče132020
Kotlje11,162020
Prevalje13,392020
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,42020
Mislinja11,112020
Slovenj Gradec11,112020
Mislinja14,12020
Ravne na Koroškem7,412020
Radlje ob Dravi13,332020
Mežica4,962020
Slovenj Gradec7,132020
Šmarje pri Jelšah11,162020
Mozirje11,22020
Celje102020
Šentrupert10,52020
Mozirje11,112020
Muta11,12020
Slovenj Gradec11,162020
Mozirje10,82020
Globoko10,852020
Podbočje11,062020
Dravograd13,62020
Brežice6,822020
Dramlje10,72020
Šmartno ob Paki13,62020
Polzela11,22020
Žalec9,12020
Grobelno11,052020
Grobelno13,62020
Muta11,222020
Šentjanž pri Dravogradu11,22020
Žalec11,22020
Šmarje pri Jelšah11,22020
Šmartno ob Paki11,052020
Velenje11,22020
Šmartno ob Dreti13,332020
Vuzenica13,62020
Topolšica132020
Celje8,682020
Ljubečna11,152020
Rečica ob Savinji11,42020
Podplat11,12020
Sevnica10,82020
Šentjanž13,62020
Šentjanž11,222020
Slovenj Gradec13,62020
Grobelno11,22020
Mozirje11,162020
Šmartno ob Paki11,22020
Rečica ob Savinji11,162020
Kotlje13,642020
Slovenj Gradec15,342020
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,82020
Šoštanj10,92020
Šentjur13,62020
Šmartno ob Paki92020
Šmartno v Rožni dolini102020
Brestanica13,62020
Mislinja10,82020
Velenje13,62020
Zdole13,42020
Mežica10,82020
Rečica ob Savinji12,42020
Brežice92020
Braslovče11,22020
Polzela112020
Šmarje pri Jelšah10,42020
Rogaška Slatina11,22020
Podčetrtek112020
Šmarje pri Jelšah62020
Loka pri Žusmu11,22020
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,62020
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,62020
Grobelno11,12020
Rimske Toplice17,162020
Laško11,162020
Sevnica10,82020
Šentjanž13,392020
Loka pri Zidanem Mostu7,442020
Vuhred13,442020
Šentjur10,542020
Celje11,22020
Štore11,22020
Štore13,62020
Krško13,42020
Leskovec pri Krškem13,62020
Kapele8,642020
Solčava11,22020
Ljubno ob Savinji9,32020
Rečica ob Savinji11,162020
Braslovče11,222020
Laško102020
Radlje ob Dravi11,052020
Štore13,62020
Žalec13,62020
Podgorje pri Slovenj Gradcu16,642020
Mislinja11,22020
Vuzenica11,22020
Vuhred12,82020
Dramlje11,052020
Šentjanž10,62020
Šmartno ob Paki13,532020
Prebold7,442020
Vuhred8,372020
Slovenj Gradec11,162020
Šoštanj10,82020
Velenje12,062020
Vuzenica11,22020
Prebold11,22020
Radlje ob Dravi7,442020
Šempeter v Savinjski dolini92020
Leskovec pri Krškem11,22020
Mislinja13,532020
Velenje11,12020
Mozirje11,22020
Celje8,712020
Štore12,82020
Laško92020
Lesično13,022020
Kostanjevica na Krki8,062020
Kotlje9,922020
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,652020
Slovenj Gradec9,22020
Braslovče9,922020
Rogaška Slatina19,22020
Mozirje11,162020
Gornji Grad13,62020
Sevnica11,22020
Muta12,672020
Leskovec pri Krškem7,262020
Slovenj Gradec11,72020
Podgorje pri Slovenj Gradcu11,782020
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,72020
Mislinja11,72020
Rečica ob Savinji13,62020
Šmartno ob Paki13,332020
Velenje12,82020
Velenje11,042020
Tabor13,52020
Gomilsko13,642020
Laško11,062020
Bizeljsko13,62020
Kapele13,42020
Žalec11,162020
Rogaška Slatina11,052020
Šmartno ob Paki11,12020
Ponikva34,42020
Lesično13,52020
Slovenj Gradec10,352020
Radlje ob Dravi11,052020
Šmartno ob Paki11,12020
Velenje11,062020
Mozirje11,162020
Šentjur8,842020
Šentjur13,62020
Dobje pri Planini13,62020
Artiče11,162020
Studenec72020
Kotlje13,62020
Raka7,132020
Šmartno ob Paki13,62020
Šentjanž pri Dravogradu10,562020
Slovenj Gradec112020
Brežice34,172020
Brežice13,42020
Nazarje8,72020
Ljubečna11,22020
Šmarje pri Jelšah13,62020
Leskovec pri Krškem13,62020
Leskovec pri Krškem19,22020
Prevalje11,22020
Slovenj Gradec11,22020
Velenje10,722020
Topolšica10,82020
Braslovče10,562020
Dobova12,542020
Velenje92020
Krško11,22020
Vojnik11,12020
Šmarje pri Jelšah62020
Celje3,682020
Štore13,022020
Celje8,062020
Zdole10,232020
Polzela10,772020
Prebold11,22020
Dramlje10,22020
Šentrupert13,52020
Šentrupert11,12020
Motnik13,52020
Šmartno ob Paki11,12020
Dramlje19,22020
Bizeljsko9,052020
Podgorje pri Slovenj Gradcu25,112020
Šoštanj11,22020
Krško9,052020
Solčava112020
Ljubno ob Savinji11,162020
Celje13,62020
Kapele11,062020
Ljubno ob Savinji11,062020
Velenje102020
Nazarje13,62020
Šentjur3,22020
Velenje11,22020
Sevnica11,22020
Mokronog7,442020
Teharje172020
Muta19,22020
Šempeter v Savinjski dolini13,62020
Frankolovo13,62020
Prevalje11,522020
Šoštanj10,852020
Velenje11,22020
Šoštanj11,162020
Mozirje11,22020
Planina pri Sevnici11,062020
Raka9,32020
Podgorje pri Slovenj Gradcu152020
Šmartno pri Slovenj Gradcu112020
Brežice10,052020
Velenje112020
Ljubno ob Savinji11,222020
Braslovče8,82020
Prebold13,62020
Dramlje11,052020
Artiče13,42020
Mirna11,052020
Petrovče11,162020
Šentjur22,42020
Braslovče11,22020
Pristava pri Mestinju13,442020
Slovenj Gradec13,62020
Dravograd11,22020
Slovenj Gradec13,532020
Slovenj Gradec13,52020
Tabor102020
Slovenj Gradec13,62020
Dobrna112020
Mozirje11,22020
Dravograd112020
Dravograd10,952020
Ravne na Koroškem7,142020
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,62020
Polzela13,62020
Šmarje pri Jelšah34,42020
Šmarje pri Jelšah10,882020
Rogaška Slatina10,92020
Mislinja13,62020
Velenje11,22020
Griže13,62020
Štore11,22020
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,62020
Štore11,12020
Loka pri Žusmu13,532020
Velenje11,062020
Celje10,852020
Dramlje11,22020
Mislinja11,22020
Kalobje7,822020
Rečica ob Savinji13,532020
Vojnik13,62020
Leskovec pri Krškem11,062020
Mislinja11,22020
Velenje11,22020
Mislinja11,22020
Vojnik11,22020
Leskovec pri Krškem11,062020
Velenje9,32020
Grobelno13,332020
Šmarje pri Jelšah13,62020
Dravograd11,22020
Velenje13,62020
Senovo9,752020
Rogaška Slatina13,332020
Mozirje14,262020
Lesično11,112020
Raka11,222020
Slovenj Gradec11,22020
Štore12,482020
Bizeljsko13,42020
Leskovec pri Krškem11,222020
Loka pri Zidanem Mostu9,62020
Loka pri Zidanem Mostu13,62020
Štore9,62020
Šmarje pri Jelšah13,62020
Šmarje pri Jelšah13,62020
Vuzenica8,452020
Laško17,62020
Mozirje11,22020
Podplat10,82020
Vuzenica13,322020
Velenje4,52020
Šentjur112020
Šmartno ob Paki9,242020
Rogaška Slatina6,822020
Šmartno ob Paki10,912020
Pišece10,882020
Slovenj Gradec13,532020
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,222020
Polzela13,62020
Tržišče3,72020
Mozirje13,62020
Krško11,052020
Podčetrtek11,22020
Dravograd13,532020
Šentjanž pri Dravogradu11,22020
Petrovče19,22020
Vojnik13,62020
Kapele13,62020
Polzela11,22020
Velenje11,22020
Grobelno11,052020
Šoštanj11,22020
Šmartno ob Paki13,52020
Šmartno ob Paki13,52020
Šmartno ob Paki13,552020
Polzela13,52020
Škofja vas13,442020
Sevnica7,22020
Sevnica13,42020
Boštanj11,052020
Šentjanž pri Dravogradu11,22020
Dravograd19,22020
Braslovče13,022020
Frankolovo9,62020
Mozirje7,922020
Nazarje13,62020
Celje11,052020
Ponikva11,162020
Šmartno ob Paki11,22020
Laško11,22020
Vuzenica13,62020
Mislinja8,42020
Polzela11,222020
Artiče13,442020
Boštanj13,62020
Prebold11,22020
Šempeter v Savinjski dolini34,322020
Dravograd9,922020
Ravne na Koroškem112020
Žalec8,62020
Polzela11,052020
Dobrna13,62020
Brežice13,532020
Sevnica9,242020
Šentjur11,22020
Vojnik10,82020
Štore13,62020
Brežice11,062020
Vuhred13,532020
Velenje11,162020
Šoštanj12,52020
Šoštanj12,52020
Šoštanj52020
Šmartno ob Paki13,62020
Krško13,42020
Zdole11,062020
Libeliče11,22020
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,052020
Velenje13,62020
Kalobje5,632020
Dravograd272020
Šentjur9,42020
Šentjur5,442020
Teharje11,22020
Dobova17,492020
Blanca13,62020
Štore8,332020
Cerklje ob Krki13,42020
Artiče8,252020
Cerklje ob Krki13,532020
Šentrupert13,62020
Podsreda13,62020
Radeče13,62020
Mislinja13,62020
Loka pri Zidanem Mostu6,42020
Vuhred13,532020
Slovenj Gradec13,52020
Slovenj Gradec10,242020
Slovenj Gradec21,242020
Slovenj Gradec11,522020
Šempeter v Savinjski dolini11,22020
Muta11,22020
Šoštanj11,22020
Mozirje11,22020
Kalobje8,12020
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,62020
Šoštanj10,22020
Velenje11,222020
Grobelno13,62020
Mozirje11,22020
Šempeter v Savinjski dolini12,62020
Tabor13,62020
Dobrna13,62020
Laško12,072020
Prevalje11,22020
Radlje ob Dravi13,62020
Mozirje13,62020
Brežice11,22020
Brežice11,22020
Griže11,22020
Brežice13,42020
Brežice13,62020
Celje13,62020
Kalobje11,22020
Brežice11,22020
Leskovec pri Krškem11,22020
Šoštanj102020
Topolšica13,432020
Slovenj Gradec11,22020
Prevalje11,22020
Mozirje11,522020
Šempeter v Savinjski dolini13,62020
Nova Cerkev13,62020
Šmartno ob Paki13,62020
Šmartno ob Paki13,62020
Polzela19,22020
Polzela11,22020
Podčetrtek102020
Šmartno ob Paki11,222020
Celje72020
Podčetrtek112020
Rogaška Slatina13,62020
Tabor13,62020
Nova Cerkev11,022020
Šentjur13,62020
Vuzenica11,222020
Šoštanj6,752020
Muta11,22020
Celje11,22020
Laško11,162020
Vuzenica102020
Štore9,32020
Šmartno ob Paki11,222020
Polzela27,012020
Žalec8,42020
Podgorje pri Slovenj Gradcu11,212020
Polzela10,892020
Žalec13,62020
Ponikva13,62020
Šempeter v Savinjski dolini19,22020
Gornji Grad11,22020
Šentjur11,22020
Koprivnica13,62020
Krška vas13,532020
Koprivnica13,62020
Rogaška Slatina82020
Buče13,62020
Podčetrtek13,62020
Kozje13,52020
Podčetrtek282020
Rogaška Slatina12,872020
Kalobje13,62020
Rogaška Slatina12,872020
Buče13,62020
Luče5,762020
Luče13,62020
Celje11,22020
Podgorje pri Slovenj Gradcu9,692020
Vojnik112020
Slovenj Gradec172020
Šmarje pri Jelšah6,52020
Lesično7,922020
Cerklje ob Krki11,22020
Krško8,582020
Senovo10,892020
Loka pri Žusmu342020
Žalec13,262020
Blanca11,22020
Velenje13,62020
Velenje17,62020
Šmartno ob Paki11,22020
Loka pri Žusmu22,012020
Topolšica11,22020
Vuzenica172020
Ljubno ob Savinji11,062020
Ljubno ob Savinji11,062020
Nazarje11,72020
Šmartno ob Paki9,72020
Laško11,052020
Ljubečna11,22020
Polzela11,22020
Radlje ob Dravi13,62020
Vuzenica13,442020
Pristava pri Mestinju11,22020
Mozirje11,22020
Celje11,162020
Celje11,222020
Štore11,22020
Frankolovo11,22020
Šmartno ob Paki11,22020
Štore11,22020
Štore11,22020
Rogatec11,162020
Vojnik34,42020
Šmartno ob Paki10,232020
Braslovče13,62020
Braslovče13,532020
Vojnik34,42020
Slovenj Gradec11,22020
Loka pri Žusmu11,22020
Lesično11,22020
Slovenj Gradec11,22020
Šmartno ob Dreti13,62020
Mozirje13,62020
Trebelno11,222020
Velenje13,62020
Nazarje9,92020
Šentrupert13,62020
Vransko11,222020
Dobova11,062020
Brežice12,062020
Blanca11,22020
Sveti Štefan3,252020
Polzela9,242020
Šentjur13,62020
Prevalje13,62020
Mislinja11,222020
Mislinja13,142020
Leskovec pri Krškem11,062020
Pišece112020
Prebold102020
Velenje11,22020
Rogaška Slatina11,522020
Slovenj Gradec11,22020
Šmartno ob Paki11,22020
Velenje7,52020
Ljubno ob Savinji11,052020
Rečica ob Savinji7,82020
Škofja vas13,62020
Senovo11,22020
Vojnik13,62020
Gomilsko13,642020
Žalec8,992020
Grobelno13,62020
Brežice13,62020
Sevnica13,62020
Podgorje pri Slovenj Gradcu11,22020
Sevnica11,22020
Šentjur11,222020
Leskovec pri Krškem8,042020
Mežica13,62020
Mislinja13,542020
Podčetrtek102020
Velenje16,742020
Teharje13,432020
Jesenice na Dolenjskem72020
Krško102020
Globoko11,22020
Dobrna11,22020
Ljubečna13,532020
Petrovče11,222020
Nazarje13,62020
Šentjanž pri Dravogradu8,062020
Slovenj Gradec172020
Slovenj Gradec9,92020
Podgorje pri Slovenj Gradcu92020
Dobrna8,962020
Šmarje pri Jelšah13,22020
Sevnica11,312020
Slovenj Gradec13,62020
Slovenj Gradec11,22020
Slovenj Gradec9,52020
Leskovec pri Krškem27,62020
Dobova11,062020
Leskovec pri Krškem27,62020
Muta52020
Polzela11,22020
Brežice13,62020
Braslovče11,22020
Globoko13,62020
Krško13,62020
Vuhred13,442020
Radlje ob Dravi11,22020
Brežice34,42020
Polzela17,62020
Koprivnica7,922020
Dobova11,062020
Prevalje11,062020
Velenje7,32020
Prebold11,22020
Šentjur9,762020
Nazarje112020
Braslovče11,222020
Celje7,592020
Celje13,142020
Buče13,532020
Dobova34,42020
Slovenj Gradec19,22020
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,562020
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,62020
Mislinja6,52020
Ljubno ob Savinji282020
Rečica ob Savinji13,532020
Šempeter v Savinjski dolini13,62020
Podbočje13,62020
Dravograd11,22020
Velenje13,62020
Šempeter v Savinjski dolini19,22020
Celje10,892020
Šmartno v Rožni dolini7,22020
Krško19,22020
Dobrna13,142020
Nova Cerkev13,22020
Šentjur13,62020
Grobelno11,22020
Pristava pri Mestinju19,22020
Dobova34,42020
Gornji Grad13,62020
Sevnica11,052020
Slovenj Gradec11,22020
Celje7,142020
Tabor13,62020
Lesično11,222020
Vuhred11,22020
Braslovče13,62020
Celje11,162020
Celje13,322020
Dobrna11,22020
Podgorje pri Slovenj Gradcu13,62020
Mislinja13,62020
Petrovče13,62020
Laško11,22020
Dravograd11,22020
Šentjanž pri Dravogradu92020
Slovenj Gradec132020
Mislinja11,22020
Griže11,22020
Šentjanž pri Dravogradu13,62020
Laško19,092020
Šmartno ob Paki11,22020
Šmartno ob Paki9,052020
Vojnik10,892020
Loka pri Zidanem Mostu11,222020
Velenje11,22020
Velenje13,62020
Šentrupert9,92020
Trebelno16,252020
Tržišče13,62020
Mislinja11,062020
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,62020
Vuhred11,22020
Šentjanž pri Dravogradu13,62020
Motnik13,62020
Griže11,222020
Slovenj Gradec13,032020
Velenje112020
Polzela112020
Tabor13,62020
Rečica ob Savinji13,62020
Buče8,682020
Sevnica11,52020
Šentjanž pri Dravogradu13,62020
Mislinja13,52020
Slovenj Gradec13,62020
Slovenj Gradec13,62020
Koprivnica7,72020
Šmartno pri Slovenj Gradcu13,62020
Šmartno pri Slovenj Gradcu19,22020
Dravograd10,242020
Podbočje13,62020
Mislinja14,882020
Jesenice na Dolenjskem34,42020
Lesično13,62020
Mislinja11,22020
Žalec17,62020
Trbonje11,222020
Braslovče11,22020
Raka13,62020
Blanca11,162020
Šoštanj8,692020
Velenje11,22020
Prebold11,062020
Luče72020
Mozirje11,052020
Šempeter v Savinjski dolini11,222020
Škofja vas13,62020
Šmarje pri Jelšah11,062020
Rogaška Slatina13,62020
Vuhred102020
Muta19,22020
Slovenj Gradec13,62020
Radlje ob Dravi6,82020
Ravne na Koroškem13,62020
Šmartno pri Slovenj Gradcu11,22020
Mislinja13,532020
Ravne na Koroškem102020
Slovenj Gradec13,62020
Polzela11,22020
Kapele9,282020
Rogaška Slatina13,62020
Kozje13,532020
Sevnica13,62020
Velenje13,62020
Šmarje pri Jelšah13,62020
Mozirje11,22020
Loka pri Zidanem Mostu5,52020
Štore10,82020
Škofja vas13,62020
Velenje10,62020
Velenje11,22020
Vojnik13,432020
Šentrupert11,062020
Celje11,22020
Šmartno ob Paki11,682020
Vransko13,62020
Ponikva17,62020
Tabor13,322020
Celje11,22020
Šmarje pri Jelšah10,22020
Dobova9,282020
Krško7,22020
Kotlje11,22020
Šmartno pri Slovenj Gradcu15,342020
Šempeter v Savinjski dolini11,62020
Šmartno v Rožni dolini11,22020
Ponikva13,122020
Rogaška Slatina11,22020
Sevnica1,122020
Radlje ob Dravi12,542020
Podvelka11,22020
Podgorje pri Slovenj Gradcu72020
Slovenj Gradec13,62020
Braslovče11,22020
Mozirje7,922020
Šentjanž8,712020
Ljubno ob Savinji13,62020
Velenje13,432020
Šoštanj10,852020
Polzela13,62020
Vojnik8,062020
Šentjur11,22020
Šmarje pri Jelšah5,882020
Laško13,42020
Ravne na Koroškem11,22020
Celje11,22020
Ponikva13,62020
Podčetrtek112020
Podčetrtek13,752020
Podplat3,72020
Laško13,532020
Artiče11,22020
Mislinja11,72020
Slovenj Gradec13,62020
Ljubečna16,212020
Slovenj Gradec11,22020
Rogaška Slatina11,22020
Šmartno ob Dreti102020
Braslovče11,052020
Štore13,22020
Dobje pri Planini11,052020
Nazarje7,52020
Škofja vas13,22020
Celje11,522020
Šentjur11,22020
Sveti Štefan11,22020
Muta72020
Mislinja11,22020
Škofja vas13,62020
Žalec13,62020
Velenje10,662020
Braslovče13,62020
Grobelno11,22020
Radlje ob Dravi13,62020
Dramlje13,62020
Prebold82020
Rogaška Slatina102020
Rogaška Slatina11,062020
Dravograd13,432020
Kotlje9,22020
Celje11,162020
Braslovče5,782020
Celje13,62020
Luče13,22020
Luče102020
Braslovče11,22020
Tabor13,62020
Celje13,532020
Artiče13,42020
Tabor11,22020
Frankolovo11,042020
Mokronog11,22020
Teharje10,92020
Zdole13,42020
Kotlje13,62020
Šmarje pri Jelšah102020
Šentrupert11,052020
Bistrica ob Sotli62020
Trbonje13,62020
Ljubno ob Savinji11,22020
Polzela11,222020
Polzela11,062020
Mislinja13,22020
Velenje13,62020
Celje34,42020
Prebold11,22020
Žalec11,22020
Prebold102020
Rogatec6,62020
Rogaška Slatina9,242020
Rogaška Slatina13,62020
Tržišče12,962020
Braslovče11,222020
Podčetrtek102020
Luče13,62020
Polzela10,892020
Laško11,22020
Laško11,22020
Dravograd11,22020
Ravne na Koroškem13,62020
Prevalje13,322020
Prevalje13,62020
Mislinja11,22020
Celje21,12020
Celje21,12020
Polzela11,072020
Griže11,22020
Šoštanj9,452020
Velenje11,22020
Celje13,62020
Podčetrtek13,62020
Podčetrtek11,22020
Mozirje11,22020
Šmartno ob Paki11,072020
Gorica pri Slivnici112020
Loka pri Zidanem Mostu11,062020
Polzela11,22020
Šentrupert11,22020
Medvode34,42020
Medvode13,122020
Kranjska Gora62020
Žirovnica112020
Kranj10,82020
Kranj11,22020
Kranj13,62020
Kranj11,052020
Kranj5,72020
Kranj13,62020
Kranj13,332020
Kranj8,062020
Kranj10,82020
Kranj11,22020
Kranj11,522020
Kranj13,62020
Kranj9,922020
Žabnica7,82020
Žabnica11,22020
Žabnica13,62020
Žabnica13,532020
Šenčur13,332020
Šenčur9,32020
Šenčur13,62020
Kranj11,042020
Smlednik12,872020
Mavčiče132020
Kranj52020
Kranj13,62020
Kranj13,62020
Kranj11,312020
Kranj132020
Kranj11,22020
Kranj9,242020
Kranj11,222020
Kranj11,162020
Kranj13,62020
Kranj11,162020
Kranj13,62020
Kranj13,62020
Kranj172020
Kranj13,62020
Visoko6,22020
Visoko11,052020
Preddvor13,62020
Šenčur12,82020
Šenčur112020
Šenčur10,852020
Preddvor11,162020
Preddvor11,162020
Preddvor13,62020
Preddvor102020
Preddvor11,162020
Preddvor13,332020
Preddvor11,162020
Preddvor172020
Cerklje na Gorenjskem13,62020
Cerklje na Gorenjskem13,62020
Cerklje na Gorenjskem13,62020
Cerklje na Gorenjskem13,62020
Cerklje na Gorenjskem13,62020
Cerklje na Gorenjskem152020
Cerklje na Gorenjskem13,262020
Cerklje na Gorenjskem6,22020
Kranj13,532020
Cerklje na Gorenjskem102020
Žabnica13,62020
Žabnica8,062020
Žabnica11,062020
Škofja Loka11,22020
Škofja Loka13,62020
Škofja Loka5,892020
Škofja Loka8,132020
Škofja Loka13,52020
Škofja Loka13,332020
Škofja Loka11,22020
Škofja Loka13,532020
Škofja Loka13,62020
Škofja Loka11,162020
Škofja Loka9,42020
Žabnica13,62020
Škofja Loka11,052020
Škofja Loka5,62020
Železniki11,052020
Železniki13,62020
Železniki13,462020
Selca7,262020
Selca13,62020
Železniki112020
Železniki13,262020
Železniki8,252020
Selca9,82020
Železniki11,22020
Sorica11,162020
Škofja Loka13,52020
Škofja Loka13,62020
Zgornja Besnica7,152020
Zgornja Besnica8,912020
Zgornja Besnica13,62020
Zgornja Besnica132020
Podnart13,432020
Podnart10,542020
Podnart12,092020
Naklo152020
Naklo13,332020
Podnart13,62020
Naklo7,92020
Tržič11,162020
Tržič11,22020
Naklo8,12020
Naklo72020
Križe10,852020
Križe112020
Križe13,62020
Križe102020
Duplje7,52020
Duplje7,52020
Duplje102020
Duplje102020
Duplje102020
Golnik8,062020
Tržič7,152020
Križe13,332020
Tržič13,62020
Tržič5,442020
Tržič112020
Tržič13,62020
Križe10,82020
Križe12,242020
Tržič9,32020
Škofja Loka13,62020
Škofja Loka13,62020
Škofja Loka13,62020
Škofja Loka11,22020
Škofja Loka12,42020
Medvode13,62020
Medvode10,082020
Medvode8,682020
Medvode112020
Medvode13,62020
Medvode13,62020
Medvode112020
Medvode13,62020
Medvode11,22020
Medvode11,12020
Medvode9,752020
Medvode13,62020
Medvode13,62020
Medvode10,882020
Medvode5,52020
Škofja Loka17,62020
Škofja Loka6,822020
Škofja Loka13,62020
Škofja Loka11,052020
Mavčiče34,42020
Mavčiče11,162020
Mavčiče11,162020
Žirovnica9,92020
Jesenice11,062020
Jesenice112020
Jesenice13,62020
Jesenice72020
Jesenice132020
Hrušica11,22020
Mojstrana13,62020
Jesenice7,922020
Jesenice7,752020
Blejska Dobrava102020
Kranjska Gora102020
Kranjska Gora172020
Rateče – Planica5,42020
Bled92020
Bled13,62020
Bled13,62020
Bohinjska Bela10,82020
Bled15,22020
Bled9,12020
Bled102020
Bled13,62020
Bled11,22020
Bled13,22020
Zgornje Gorje13,62020
Zgornje Gorje11,22020
Žirovnica8,22020
Žirovnica13,62020
Bled11,682020
Bled92020
Bled132020
Bled12,62020
Zgornje Gorje11,32020
Zgornje Gorje11,12020
Bohinjska Bistrica11,222020
Srednja vas v Bohinju11,22020
Srednja vas v Bohinju32020
Bohinjska Bistrica32020
Bohinjska Bistrica13,422020
Begunje na Gorenjskem13,42020
Žirovnica22,42020
Žirovnica11,12020
Žirovnica11,12020
Žirovnica11,12020
Žirovnica112020
Žirovnica13,62020
Žirovnica9,52020
Žirovnica82020
Žirovnica102020
Lesce102020
Begunje na Gorenjskem112020
Begunje na Gorenjskem19,22020
Begunje na Gorenjskem13,52020
Radovljica17,62020
Brezje12,82020
Brezje19,22020
Brezje10,22020
Radovljica12,242020
Radovljica11,12020
Lesce13,32020
Lesce13,32020
Kamna Gorica112020
Žirovnica13,62020
Žirovnica13,52020
Lesce13,22020
Škofja Loka11,52020
Tržič13,432020
Medvode282020
Železniki112020
Cerklje na Gorenjskem13,62020
Brezje92020
Žirovnica11,22020
Radovljica112020
Škofja Loka11,22020
Zgornje Gorje6,72020
Tržič132020
Škofja Loka13,332020
Kranjska Gora11,22020
Žirovnica15,52020
Medvode10,882020
Bled11,22020
Radovljica11,22020
Medvode13,62020
Šenčur192020
Železniki5,282020
Škofja Loka34,42020
Škofja Loka132020
Duplje11,22020
Naklo10,542020
Duplje7,132020
Žirovnica12,22020
Kranj19,22020
Cerklje na Gorenjskem13,52020
Radovljica13,52020
Tržič13,62020
Zgornje Gorje102020
Lesce11,12020
Kranjska Gora162020
Ljubljana - Šmartno13,62020
Zgornja Besnica11,22020
Jesenice22,82020
Žabnica13,62020
Križe11,062020
Ljubljana - Šmartno10,22020
Škofja Loka11,22020
Radovljica13,62020
Radovljica9,922020
Jesenice112020
Radovljica2020
Smlednik33,932020
Medvode13,62020
Medvode11,72020
Kranj102020
Mavčiče13,62020
Ljubljana - Šmartno13,62020
Radovljica7,92020
Rateče – Planica9,242020
Cerklje na Gorenjskem82020
Jesenice10,82020
Radovljica82020
Bled112020
Podnart11,12020
Tržič9,92020
Podnart8,762020
Tržič11,162020
Kranj11,162020
Preddvor9,422020
Železniki8,252020
Žabnica11,22020
Visoko102020
Visoko102020
Kranj34,42020
Bohinjsko jezero6,32020
Preddvor102020
Škofja Loka13,62020
Duplje72020
Škofja Loka13,62020
Visoko9,12020
Preddvor13,22020
Smlednik112020
Žabnica13,262020
Begunje na Gorenjskem11,92020
Škofja Loka11,052020
Radovljica7,72020
Kranj13,62020
Golnik9,482020
Cerklje na Gorenjskem13,62020
Preddvor11,162020
Naklo34,42020
Lesce7,12020
Škofja Loka5,72020
Tržič10,22020
Lesce7,92020
Kranj122020
Medvode12,52020
Cerklje na Gorenjskem52020
Jesenice112020
Bled102020
Kranj5,62020
Kranj92020
Železniki52020
Preddvor8,682020
Škofja Loka34,42020
Škofja Loka30,52020
Medvode13,62020
Preddvor112020
Medvode17,62020
Ljubljana342020
Ljubljana552020
Ljubljana82020
Ljubljana152020
Domžale152020
Gorenja vas172020
Vrhnika27,62020
Nova vas152020
Novo mesto252020
Črnomelj552020
Ljubljana172020
Ljubljana152020
Ljubljana172020
Ljubljana152020
Ljubljana102020
Ljubljana72020
Ljubljana172020
Ljubljana172020
Ljubljana172020
Ljubljana152020
Ljubljana162020
Ljubljana92020
Ljubljana72020
Ljubljana162020
Ljubljana172020
Ljubljana172020
Ljubljana152020
Ljubljana102020
Ljubljana152020
Ljubljana - Šentvid162020
Ljubljana - Šentvid102020
Ljubljana - Šentvid172020
Ljubljana - Šentvid162020
Ljubljana72020
Ljubljana152020
Ljubljana172020
Ljubljana102020
Ljubljana172020
Ljubljana - Polje92020
Ljubljana - Polje152020
Ljubljana - Polje152020
Ljubljana152020
Ljubljana152020
Ljubljana - Dobrunje172020
Ljubljana152020
Ljubljana - Polje152020
Ljubljana - Polje102020
Ljubljana - Polje102020
Ljubljana - Polje172020
Ljubljana152020
Kočevje162020
Stara Cerkev152020
Stara Cerkev162020
Kočevje152020
Kočevje162020
Kočevje162020
Kočevje102020
Kočevje152020
Kočevje152020
Kočevje162020
Kočevje172020
Stari trg ob Kolpi12,52020
Kočevje162020
Kočevje152020
Kočevje152020
Kočevje102020
Kostel152020
Dolenja vas152020
Dolenja vas152020
Dolenja vas152020
Dolenja vas152020
Kostel172020
Ribnica102020
Ribnica152020
Ribnica152020
Ribnica152020
Ribnica152020
Ribnica152020
Ribnica82020
Ribnica152020
Ribnica242020
Ribnica152020
Ribnica152020
Sodražica152020
Sodražica92020
Ortnek82020
Ortnek152020
Ribnica162020
Ribnica152020
Ribnica152020
Ribnica152020
Loški Potok162020
Sodražica152020
Ribnica152020
Velike Lašče102020
Velike Lašče152020
Rob172020
Videm - Dobrepolje162020
Videm - Dobrepolje82020
Videm - Dobrepolje172020
Videm - Dobrepolje172020
Videm - Dobrepolje252020
Radomlje172020
Kamnik152020
Kamnik152020
Kamnik152020
Kamnik152020
Stahovica162020
Kamnik152020
Kamnik72020
Stahovica102020
Kamnik12,52020
Kamnik152020
Kamnik162020
Kamnik152020
Kamnik172020
Trzin152020
Domžale172020
Domžale152020
Domžale102020
Dol pri Ljubljani162020
Dol pri Ljubljani152020
Dol pri Ljubljani152020
Domžale102020
Domžale152020
Domžale162020
Domžale152020
Domžale172020
Domžale162020
Domžale152020
Domžale102020
Dob27,62020
Dob152020
Lukovica172020
Blagovica162020
Laze v Tuhinju152020
Laze v Tuhinju152020
Laze v Tuhinju172020
Kamnik152020
Kamnik102020
Kamnik162020
Radomlje162020
Domžale152020
Domžale152020
Domžale152020
Domžale102020
Domžale102020
Domžale152020
Domžale152020
Domžale152020
Laze v Tuhinju162020
Laze v Tuhinju162020
Domžale152020
Lukovica172020
Radomlje162020
Lukovica102020
Lukovica162020
Domžale152020
Dol pri Ljubljani102020
Dol pri Ljubljani27,62020
Laze v Tuhinju172020
Domžale162020
Dob152020
Domžale82020
Mengeš152020
Mengeš172020
Mengeš252020
Mengeš152020
Mengeš152020
Mengeš172020
Mengeš152020
Mengeš162020
Komenda152020
Komenda162020
Komenda152020
Cerklje na Gorenjskem152020
Kamnik152020
Komenda152020
Vodice42020
Vodice152020
Vodice152020
Vodice252020
Vodice152020
Vodice152020
Vodice152020
Vodice152020
Komenda162020
Vodice162020
Cerklje na Gorenjskem172020
Trzin252020
Ljubljana - Šmartno152020
Ljubljana - Šmartno12,52020
Ljubljana - Šmartno152020
Ljubljana - Šmartno162020
Ljubljana - Šmartno92020
Ljubljana - Šmartno12,52020
Ljubljana - Šmartno172020
Ljubljana - Šmartno172020
Ljubljana - Šmartno172020
Ljubljana - Šmartno172020
Ljubljana - Črnuče172020
Ljubljana - Črnuče7,022020
Ljubljana - Črnuče252020
Moravče162020
Litija302020
Litija152020
Litija162020
Litija162020
Litija82020
Šmartno pri Litiji172020
Šmartno pri Litiji152020
Šmartno pri Litiji27,62020
Šmartno pri Litiji172020
Šmartno pri Litiji172020
Šmartno pri Litiji152020
Primskovo82020
Šentvid pri Stični102020
Primskovo172020
Moravče172020
Litija72020
Litija152020
Litija152020
Litija152020
Litija172020
Šmartno pri Litiji152020
Šmartno pri Litiji152020
Kresnice172020
Moravče162020
Moravče102020
Moravče172020
Žiri172020
Žiri152020
Sovodenj342020
Cerkno152020
Gorenja vas162020
Gorenja vas12,52020
Gorenja vas152020
Poljane nad Škofjo Loko102020
Poljane nad Škofjo Loko152020
Poljane nad Škofjo Loko152020
Gorenja vas172020
Gorenja vas152020
Dobrova252020
Polhov Gradec152020
Polhov Gradec152020
Preserje152020
Preserje152020
Borovnica152020
Vrhnika252020
Vrhnika152020
Vrhnika172020
Vrhnika152020
Horjul152020
Rovte162020
Rovte162020
Vrhnika172020
Rovte12,52020
Logatec102020
Logatec152020
Logatec252020
Vrhnika152020
Ljubljana152020
Ljubljana92020
Vrhnika172020
Dobrova72020
Vrhnika152020
Vrhnika152020
Vrhnika152020
Polhov Gradec72020
Vrhnika102020
Brezovica pri Ljubljani152020
Brezovica pri Ljubljani162020
Log pri Brezovici152020
Brezovica pri Ljubljani102020
Brezovica pri Ljubljani82020
Logatec172020
Logatec172020
Rakek172020
Rakek152020
Cerknica152020
Nova vas152020
Grahovo172020
Grahovo102020
Grahovo152020
Nova vas152020
Stari trg pri Ložu102020
Stari trg pri Ložu102020
Stari trg pri Ložu162020
Cerknica152020
Nova vas172020
Cerknica162020
Stari trg pri Ložu152020
Stari trg pri Ložu152020
Ljubljana - Dobrunje152020
Ljubljana - Dobrunje152020
Ljubljana12,52020
Šmarje - Sap162020
Šmarje - Sap252020
Grosuplje152020
Grosuplje152020
Grosuplje152020
Grosuplje102020
Grosuplje172020
Grosuplje152020
Grosuplje152020
Grosuplje172020
Šmarje - Sap142020
Šmarje - Sap102020
Šmarje - Sap152020
Šmarje - Sap152020
Šmarje - Sap172020
Škofljica102020
Škofljica102020
Škofljica172020
Škofljica13,52020
Škofljica162020
Škofljica152020
Ig162020
Ig162020
Grosuplje152020
Grosuplje172020
Grosuplje172020
Grosuplje162020
Grosuplje162020
Grosuplje152020
Grosuplje152020
Grosuplje172020
Višnja Gora152020
Ivančna Gorica162020
Ivančna Gorica152020
Ivančna Gorica152020
Ivančna Gorica162020
Ivančna Gorica102020
Šentvid pri Stični152020
Šentvid pri Stični12,52020
Veliki Gaber172020
Veliki Gaber162020
Grosuplje12,52020
Grosuplje12,52020
Grosuplje152020
Grosuplje102020
Grosuplje182020
Grosuplje172020
Višnja Gora152020
Višnja Gora12,52020
Višnja Gora92020
Ivančna Gorica172020
Ivančna Gorica162020
Ivančna Gorica172020
Ivančna Gorica172020
Šentvid pri Stični252020
Šentvid pri Stični152020
Šentvid pri Stični172020
Šentvid pri Stični72020
Šentvid pri Stični152020
Šentvid pri Stični172020
Šentvid pri Stični342020
Šentvid pri Stični162020
Ivančna Gorica172020
Ivančna Gorica172020
Ivančna Gorica102020
Krka162020
Krka172020
Krka122020
Zagradec152020
Zagradec152020
Zagradec162020
Zagradec102020
Žužemberk92020
Žužemberk162020
Žužemberk152020
Žužemberk152020
Dvor27,62020
Dvor342020
Šentvid pri Stični162020
Višnja Gora152020
Zagradec162020
Šentvid pri Stični152020
Šentvid pri Stični162020
Šentvid pri Stični162020
Žužemberk12,52020
Žužemberk162020
Žužemberk252020
Ivančna Gorica162020
Grosuplje162020
Ivančna Gorica82020
Krka152020
Grosuplje152020
Veliki Gaber152020
Škofljica162020
Škofljica102020
Šmarje - Sap12,52020
Šmarje - Sap172020
Škofljica172020
Škofljica102020
Grosuplje152020
Grosuplje162020
Ig152020
Ig152020
Škofljica12,52020
Ivančna Gorica102020
Ivančna Gorica172020
Ivančna Gorica152020
Šmarješke Toplice152020
Šmarješke Toplice152020
Šmarješke Toplice172020
Šmarješke Toplice152020
Šentjernej102020
Šentjernej172020
Novo mesto152020
Novo mesto12,52020
Novo mesto162020
Šentjernej102020
Novo mesto162020
Brusnice152020
Brusnice152020
Brusnice72020
Novo mesto172020
Novo mesto172020
Novo mesto12,52020
Velika Loka172020
Velika Loka152020
Škocjan172020
Šentjernej152020
Dolenjske Toplice162020
Dolenjske Toplice162020
Dolenjske Toplice102020
Dolenjske Toplice152020
Dolenjske Toplice9,92020
Šentjernej172020
Šentjernej162020
Šentjernej172020
Brusnice172020
Gabrovka172020
Gabrovka42020
Gabrovka152020
Gabrovka152020
Gabrovka152020
Gabrovka152020
Gabrovka102020
Gabrovka162020
Novo mesto162020
Novo mesto152020
Otočec152020
Otočec92020
Novo mesto152020
Novo mesto152020
Novo mesto72020
Novo mesto102020
Šentjernej172020
Šentjernej362020
Šentjernej162020
Novo mesto172020
Novo mesto152020
Novo mesto152020
Novo mesto172020
Novo mesto172020
Veliki Gaber162020
Mirna Peč172020
Mirna Peč172020
Mirna Peč172020
Mirna Peč152020
Straža172020
Dolenjske Toplice152020
Dolenjske Toplice12,52020
Dolenjske Toplice82020
Trebnje252020
Šentjernej202020
Šmarješke Toplice172020
Šmarješke Toplice72020
Otočec172020
Otočec172020
Otočec62020
Brusnice512020
Brusnice252020
Otočec27,62020
Šentjernej172020
Novo mesto152020
Trebnje102020
Trebnje102020
Trebnje172020
Novo mesto172020
Šentjernej102020
Šentjernej172020
Žužemberk27,62020
Straža27,62020
Novo mesto172020
Šentjernej102020
Šentjernej162020
Novo mesto82020
Stopiče152020
Stopiče172020
Stopiče82020
Novo mesto162020
Novo mesto172020
Novo mesto152020
Straža12,52020
Šentjernej152020
Šentjernej12,52020
Šentjernej172020
Velika Loka162020
Škocjan172020
Škocjan152020
Škocjan152020
Škocjan172020
Šmarješke Toplice162020
Šmarješke Toplice102020
Šmarješke Toplice162020
Šmarješke Toplice102020
Šmarješke Toplice152020
Šmarješke Toplice152020
Šmarješke Toplice152020
Šmarješke Toplice172020
Novo mesto172020
Trebnje172020
Trebnje172020
Trebnje152020
Dobrnič152020
Trebnje162020
Trebnje172020
Trebnje27,62020
Trebnje102020
Trebnje152020
Uršna sela172020
Uršna sela172020
Trebnje152020
Trebnje152020
Šmarješke Toplice152020
Novo mesto152020
Šentjernej172020
Šentjernej172020
Šentjernej252020
Šentjernej27,62020
Črnomelj162020
Črnomelj152020
Črnomelj162020
Črnomelj162020
Črnomelj172020
Dragatuš27,62020
Dragatuš152020
Metlika152020
Gradac172020
Gradac152020
Gradac12,52020
Gradac172020
Semič102020
Gradac332020
Gradac272020
Gradac332020
Gradac152020
Gradac172020
Gradac12,52020
Gradac172020
Gradac152020
Gradac12,52020
Črnomelj27,62020
Črnomelj152020
Črnomelj152020
Črnomelj152020
Metlika172020
Metlika172020
Metlika12,52020
Metlika152020
Metlika172020
Metlika172020
Metlika152020
Metlika172020
Črnomelj252020
Črnomelj152020
Gradac152020
Črnomelj152020
Črnomelj152020
Metlika152020
Metlika152020
Metlika12,52020
Metlika172020
Črnomelj172020
Semič172020
Semič162020
Semič152020
Vinica172020
Črnomelj162020
Črnomelj152020
Adlešiči172020
Vinica152020
Vinica152020
Trbovlje162020
Trbovlje152020
Trbovlje102020
Dobovec162020
Zagorje ob Savi162020
Podkum152020
Podkum152020
Polšnik172020
Šmartno pri Litiji152020
Šmartno pri Litiji152020
Zagorje ob Savi152020
Zagorje ob Savi152020
Zagorje ob Savi162020
Kisovec162020
Zagorje ob Savi102020
Čemšenik152020
Izlake162020
Izlake152020
Izlake27,62020
Izlake162020
Čemšenik162020
Čemšenik172020
Trojane172020
Trojane162020
Hrastnik162020
Hrastnik162020
Hrastnik102020
Trbovlje162020
Hrastnik152020
Hrastnik172020
Hrastnik72020
Hrastnik102020
Hrastnik152020
Hrastnik172020
Dol pri Hrastniku162020
Dol pri Hrastniku152020
Laško172020
Laško152020
Dol pri Hrastniku162020
Dol pri Hrastniku102020
Dol pri Hrastniku152020
Dol pri Hrastniku152020
Laško152020
Radeče172020
Radeče172020
Radeče172020
Radeče172020
Radeče172020
Radeče152020
Radeče27,62020
Radeče172020
Radeče12,52020
Radeče172020
Radeče172020
Radeče162020
Radeče162020
Loka pri Zidanem Mostu72020
Podkum162020
Podkum152020
Podkum152020
Dole pri Litiji252020
Dole pri Litiji172020
Dole pri Litiji152020
Dole pri Litiji152020
Ljubljana102020
Sodražica342020
Ljubljana102020
Velike Lašče152020
Ljubljana342020
Sodražica152020
Ivančna Gorica172020
Dob152020
Ribnica172020
Ljubljana - Šentvid162020
Domžale152020
Ribnica152020
Ivančna Gorica162020
Radeče172020
Loški Potok152020
Ig152020
Vrhnika152020
Gabrovka172020
Trebnje152020
Rimske Toplice162020
Ljubljana252020
Rakek152020
Novo mesto152020
Novo mesto3,682020
Vrhnika72020
Črnomelj172020
Logatec162020
Vrhnika162020
Dol pri Ljubljani152020
Semič162020
Ljubljana152020
Škofljica122020
Krka102020
Škofljica162020
Dole pri Litiji342020
Ivančna Gorica172020
Dol pri Ljubljani102020
Izlake27,62020
Žiri162020
Komenda152020
Velika Loka172020
Trbovlje152020
Zagradec102020
Ljubljana152020
Grosuplje252020
Gorenja vas102020
Ljubljana - Črnuče102020
Grosuplje152020
Radomlje102020
Trebnje102020
Ig102020
Ljubljana162020
Grosuplje342020
Litija102020
Šmarje - Sap342020
Trebnje162020
Ljubljana172020
Škofljica152020
Novo mesto172020
Novo mesto172020
Domžale152020
Ljubljana - Dobrunje102020
Novo mesto152020
Kamnik252020
Moravče162020
Krka172020
Ig162020
Novo mesto152020
Škocjan82020
Šentjernej152020
Lukovica152020
Kamnik72020
Kresnice152020
Polhov Gradec162020
Gorenja vas102020
Škofljica122020
Zagradec172020
Semič172020
Zagradec152020
Višnja Gora162020
Gradac102020
Ljubljana72020
Škofljica152020
Ljubljana72020
Šentvid pri Stični162020
Radeče172020
Domžale152020
Stari trg pri Ložu162020
Vrhnika102020
Trebnje27,62020
Litija152020
Črnomelj12,52020
Ivančna Gorica172020
Ig162020
Dob152020
Ig12,52020
Ljubljana252020
Straža102020
Dobrova72020
Stara Cerkev102020
Grosuplje72020
Rovte102020
Novo mesto552020
Črnomelj33,32020
Rob152020
Stara Cerkev102020
Zagradec12,52020
Grosuplje152020
Videm - Dobrepolje152020
Vodice162020
Otočec552020
Ljubljana152020
Rakek102020
Medvode172020
Žužemberk172020
Novo mesto72020
Ljubljana152020
Škocjan27,62020
Radomlje102020
Šentvid pri Stični152020
Novo mesto172020
Gradac102020
Šentjernej202020
Ljubljana172020
Velike Lašče172020
Velike Lašče172020
Cerknica72020
Logatec33,32020
Zagradec152020
Laze v Tuhinju152020
Ljubljana - Šmartno152020
Ljubljana152020
Stara Cerkev152020
Mengeš162020
Ig152020
Otočec152020
Struge202020
Višnja Gora162020
Komenda422020
Ivančna Gorica172020
Otočec152020
Laško92020
Grahovo152020
Ljubljana152020
Vače172020
Črnomelj152020
Novo mesto552020
Ig152020
Novo mesto172020
Grosuplje102020
Šentvid pri Stični152020
Logatec102020
Šentvid pri Stični172020
Ljubljana - Polje82020
Gorenja vas342020
Komenda152020
Novo mesto152020
Vrhnika152020
Vrhnika152020
Ljubljana92020
Dol pri Ljubljani72020
Žužemberk172020
Gorenja vas152020
Višnja Gora102020
Šentjernej102020
Ivančna Gorica12,52020
Šentvid pri Stični172020
Log pri Brezovici152020
Črnomelj152020
Ig152020
Komenda82020
Krka162020
Domžale172020
Kresnice72020
Kočevje152020
Gorenja vas152020
Cerklje na Gorenjskem82020
Vodice102020
Ljubljana12,52020
Žužemberk102020
Videm - Dobrepolje102020
Škofljica72020
Straža152020
Gradac152020
Dob152020
Dobrova12,52020
Moravče152020
Črnomelj152020
Gradac12,52020
Komenda172020
Ljubljana172020
Komenda162020
Šentjernej102020
Črnomelj152020
Brezovica pri Ljubljani102020
Dolenjske Toplice102020
Komenda102020
Laze v Tuhinju152020
Adlešiči82020
Log pri Brezovici152020
Dob172020
Komenda92020
Domžale542020
Ljubljana - Črnuče92020
Ljubljana - Črnuče172020
Gradac102020
Vrhnika162020
Črnomelj152020
Mengeš82020
Kočevje162020
Ljubljana - Šmartno162020
Višnja Gora162020
Višnja Gora172020
Višnja Gora172020
Borovnica102020
Sava152020
Trebnje172020
Trebnje152020
Mengeš152020
Trebnje152020
Ig152020
Mirna Peč162020
Ljubljana252020
Ljubljana - Črnuče102020
Ljubljana - Polje72020
Novo mesto162020
Šmarješke Toplice82020
Gorenja vas27,62020
Mengeš152020
Šmarješke Toplice12,52020
Šentjernej44,62020
Trebnje172020
Videm - Dobrepolje102020
Novo mesto162020
Novo mesto152020
Novo mesto82,82020
Trzin172020
Zagorje ob Savi502020
Sodražica342020
Ribnica102020
Mengeš102020
Rakek162020
Godovič162020
Brezovica pri Ljubljani162020
Laško152020
Gradac152020
Ljubljana172020
Vodice152020
Vrhnika152020
Grosuplje152020
Vrhnika152020
Novo mesto252020
Dol pri Hrastniku82020
Škocjan152020
Novo mesto162020
Kamnik102020
Ljubljana - Polje152020
Gorenja vas152020
Ig152020
Dol pri Ljubljani82020
Kamnik102020
Ljubljana172020
Idrija152020
Domžale4,82020
Kamnik152020
Šentjernej172020
Novo mesto152020
Šentjernej172020
Dobrnič172020
Ljubljana8,682020
Komenda272020
Otočec102020
Novo mesto102020
Litija52020
Novo mesto152020
Šmarje - Sap342020
Ljubljana102020
Stahovica72020
Mirna Peč52020
Ljubljana102020
Metlika172020
Polhov Gradec12,52020
Dole pri Litiji252020
Žužemberk172020
Trebnje152020
Mengeš102020
Domžale402020
Ljubljana - Dobrunje152020
Domžale172020
Komenda102020
Grosuplje27,62020
Metlika172020
Grosuplje342020
Ljubljana52020
Begunje pri Cerknici152020
Ribnica5,62020
Dole pri Litiji342020
Črnomelj552020
Novo mesto82,82020
Ivančna Gorica52020
Črnomelj27,62020
Črnomelj33,32020
Selnica ob Dravi26,242020
Slovenske Konjice27,62020
Zgornja Ložnica13,62020
Loče252020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica55,22020
Slovenska Bistrica252020
Mačkovci27,62020
Šalovci552020
Murska Sobota33,32020
Murska Sobota172020
Črenšovci27,62020
Murska Sobota302020
Markovci252020
Velika Nedelja152020
Dornava17,922020
Maribor37,42020
Maribor342020
Limbuš102020
Limbuš162020
Limbuš15,042020
Selnica ob Dravi5,852020
Selnica ob Dravi152020
Selnica ob Dravi8,452020
Lovrenc na Pohorju152020
Selnica ob Dravi152020
Ruše152020
Ruše152020
Limbuš152020
Lovrenc na Pohorju102020
Limbuš152020
Kapla152020
Ruše152020
Selnica ob Dravi12,52020
Limbuš172020
Limbuš152020
Ruše102020
Limbuš152020
Selnica ob Dravi172020
Lovrenc na Pohorju152020
Ribnica na Pohorju152020
Podvelka152020
Ribnica na Pohorju102020
Zgornja Kungota152020
Zgornja Kungota33,32020
Zgornja Kungota152020
Zgornja Kungota102020
Zgornja Kungota10,072020
Zgornja Kungota10,922020
Šentilj v Slovenskih goricah252020
Zgornja Kungota152020
Sladki vrh102020
Kamnica172020
Šentilj v Slovenskih goricah152020
Kamnica152020
Maribor152020
Kamnica152020
Pesnica pri Mariboru172020
Zgornja Kungota172020
Šentilj v Slovenskih goricah172020
Zgornja Kungota152020
Bresternica152020
Bresternica152020
Zgornja Kungota152020
Šentilj v Slovenskih goricah172020
Bresternica152020
Zgornja Kungota102020
Zgornja Kungota152020
Ceršak152020
Ceršak152020
Šentilj v Slovenskih goricah172020
Maribor172020
Hoče27,62020
Maribor152020
Hoče152020
Hoče152020
Hoče172020
Hoče152020
Miklavž na Dravskem polju 162020
Hoče152020
Hoče252020
Hoče152020
Hoče152020
Pernica152020
Pernica172020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Lenart v Slovenskih goricah72020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Lenart v Slovenskih goricah102020
Benedikt172020
Pernica172020
Jarenina152020
Jakobski Dol152020
Jurovski Dol152020
Sveta Trojica v Slovenskih goricah162020
Cerkvenjak82020
Spodnji Duplek11,052020
Sveta Ana v Slovenskih goricah152020
Spodnji Duplek172020
Lenart v Slovenskih goricah202020
Sveta Ana v Slovenskih goricah152020
Pernica102020
Jarenina152020
Spodnji Duplek152020
Spodnji Duplek152020
Spodnji Duplek152020
Spodnji Duplek162020
Sveta Trojica v Slovenskih goricah152020
Jurovski Dol152020
Voličina162020
Pesnica pri Mariboru152020
Trnovska vas152020
Spodnji Duplek152020
Pernica152020
Sveta Trojica v Slovenskih goricah152020
Zgornja Korena152020
Spodnji Duplek12,52020
Zgornja Korena152020
Zgornja Korena102020
Pernica152020
Jurovski Dol202020
Voličina172020
Destrnik152020
Jakobski Dol152020
Voličina172020
Slovenske Konjice152020
Oplotnica152020
Oplotnica152020
Oplotnica152020
Oplotnica152020
Oplotnica152020
Oplotnica102020
Loče152020
Oplotnica152020
Slovenske Konjice152020
Zreče172020
Slovenske Konjice252020
Slovenske Konjice172020
Vitanje152020
Vitanje152020
Zreče162020
Zreče152020
Zreče162020
Zreče172020
Zreče172020
Zreče152020
Zreče152020
Vitanje152020
Vitanje152020
Slovenske Konjice152020
Slovenske Konjice82020
Zgornja Ložnica152020
Zgornja Ložnica152020
Zgornja Ložnica92020
Zgornja Ložnica252020
Zgornja Ložnica152020
Zreče152020
Zreče152020
Zreče152020
Zreče162020
Zreče102020
Zreče152020
Zreče11,22020
Oplotnica152020
Slovenske Konjice152020
Slovenske Konjice172020
Slovenske Konjice162020
Oplotnica82020
Slovenske Konjice172020
Loče27,62020
Loče152020
Loče152020
Slovenske Konjice172020
Oplotnica152020
Vitanje152020
Vitanje162020
Zreče152020
Loče162020
Loče102020
Oplotnica152020
Slovenske Konjice342020
Loče152020
Loče152020
Loče152020
Zreče152020
Loče152020
Slovenske Konjice152020
Zgornja Ložnica152020
Loče152020
Slovenske Konjice152020
Zreče152020
Stranje10,882020
Slovenske Konjice162020
Zreče13,62020
Loče152020
Oplotnica27,62020
Oplotnica172020
Oplotnica172020
Vitanje102020
Stranje152020
Stranje152020
Rače162020
Rače172020
Rače12,52020
Orehova vas102020
Orehova vas162020
Zgornja Polskava152020
Zgornja Polskava72020
Pragersko152020
Pragersko152020
Pragersko152020
Pragersko27,62020
Pragersko162020
Marjeta na Dravskem polju172020
Marjeta na Dravskem polju172020
Rače152020
Zgornja Polskava152020
Starše172020
Marjeta na Dravskem polju152020
Pragersko172020
Rače172020
Rače552020
Rače252020
Rače152020
Orehova vas152020
Zgornja Polskava152020
Zgornja Polskava102020
Zgornja Polskava102020
Zgornja Polskava10,82020
Zgornja Polskava162020
Rače152020
Pragersko152020
Starše152020
Miklavž na Dravskem polju 172020
Cirkovce152020
Orehova vas152020
Orehova vas92020
Orehova vas172020
Fram162020
Fram102020
Zgornja Polskava152020
Starše172020
Fram82020
Pragersko82020
Pragersko52020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Slovenska Bistrica152020
Laporje152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Pragersko152020
Slovenska Bistrica82020
Laporje252020
Makole152020
Makole152020
Šmartno na Pohorju252020
Poljčane152020
Poljčane152020
Šmartno na Pohorju152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Zgornja Ložnica152020
Zgornja Ložnica152020
Zgornja Ložnica152020
Zgornja Ložnica152020
Loče172020
Šmartno na Pohorju152020
Slovenska Bistrica152020
Loče502020
Slovenska Bistrica9,922020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Makole27,62020
Makole152020
Laporje172020
Slovenska Bistrica102020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica172020
Slovenska Bistrica172020
Slovenska Bistrica172020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Laporje172020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica162020
Poljčane152020
Poljčane152020
Laporje15,082020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica252020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica102020
Slovenska Bistrica172020
Slovenska Bistrica172020
Slovenska Bistrica152020
Poljčane152020
Makole162020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica162020
Laporje13,62020
Slovenska Bistrica152020
Zgornja Ložnica102020
Zgornja Ložnica152020
Oplotnica152020
Oplotnica152020
Zgornja Ložnica152020
Slovenska Bistrica102020
Šmartno na Pohorju152020
Zgornja Velka172020
Zgornja Velka152020
Radenci172020
Radenci102020
Radenci172020
Radenci152020
Apače152020
Radenci172020
Sveti Jurij ob Ščavnici172020
Spodnji Ivanjci152020
Gornja Radgona152020
Gornja Radgona152020
Radenci172020
Radenci112020
Radenci152020
Radenci152020
Gornja Radgona152020
Gornja Radgona152020
Gornja Radgona102020
Gornja Radgona152020
Sveti Jurij ob Ščavnici152020
Radenci172020
Radenci172020
Radenci3,72020
Radenci152020
Radenci152020
Radenci152020
Sveta Ana v Slovenskih goricah152020
Gornja Radgona152020
Radenci152020
Radenci12,52020
Radenci152020
Radenci152020
Radenci152020
Gornja Radgona152020
Apače11,222020
Sveta Ana v Slovenskih goricah102020
Radenci112020
Radenci172020
Radenci102020
Radenci152020
Zgornja Velka102020
Sveti Jurij ob Ščavnici102020
Sveti Jurij ob Ščavnici102020
Sveti Jurij ob Ščavnici172020
Apače152020
Apače152020
Gornja Radgona172020
Gornja Radgona152020
Juršinci172020
Radenci13,452020
Radenci172020
Radenci152020
Gornja Radgona102020
Gornja Radgona152020
Gornja Radgona172020
Gornja Radgona172020
Gornja Radgona8,552020
Gornja Radgona152020
Sveti Jurij ob Ščavnici102020
Spodnji Ivanjci102020
Radenci152020
Radenci152020
Apače152020
Apače102020
Sveta Ana v Slovenskih goricah152020
Ivanjkovci172020
Veržej162020
Križevci pri Ljutomeru102020
Ljutomer152020
Križevci pri Ljutomeru162020
Križevci pri Ljutomeru152020
Ljutomer152020
Razkrižje152020
Križevci pri Ljutomeru112020
Ljutomer152020
Ivanjkovci7,442020
Ljutomer152020
Ljutomer252020
Mala Nedelja152020
Veržej172020
Ljutomer10,82020
Ljutomer102020
Ljutomer162020
Ljutomer172020
Ljutomer82020
Ljutomer252020
Mala Nedelja102020
Ivanjkovci172020
Ivanjkovci172020
Ljutomer162020
Veržej152020
Miklavž pri Ormožu102020
Kog152020
Ljutomer162020
Ljutomer102020
Sveti Tomaž152020
Kog152020
Ljutomer152020
Veržej162020
Križevci pri Ljutomeru12,52020
Ivanjkovci152020
Ljutomer152020
Ljutomer152020
Ljutomer152020
Ljutomer252020
Miklavž pri Ormožu152020
Ljutomer152020
Ljutomer152020
Ivanjkovci152020
Ormož152020
Cerkvenjak102020
Spodnji Ivanjci252020
Spodnji Ivanjci152020
Sveta Ana v Slovenskih goricah152020
Sveti Jurij ob Ščavnici172020
Spodnji Ivanjci152020
Benedikt102020
Cerkvenjak12,52020
Cerkvenjak152020
Cerkvenjak12,52020
Cerkvenjak152020
Cerkvenjak12,52020
Vitomarci162020
Vitomarci152020
Sveti Jurij ob Ščavnici152020
Benedikt152020
Cerkvenjak152020
Cerkvenjak152020
Spodnji Ivanjci172020
Sveta Ana v Slovenskih goricah7,72020
Puconci172020
Cankova152020
Rogašovci152020
Rogašovci152020
Rogašovci252020
Prosenjakovci/Partosfalva152020
Križevci17,52020
Grad92020
Grad152020
Grad172020
Rogašovci152020
Rogašovci152020
Mačkovci152020
Grad27,62020
Grad152020
Šalovci102020
Petrovci102020
Petrovci152020
Petrovci172020
Grad152020
Križevci102020
Prosenjakovci/Partosfalva162020
Grad162020
Kuzma102020
Rogašovci102020
Rogašovci152020
Rogašovci152020
Križevci27,62020
Rogašovci252020
Rogašovci152020
Cankova172020
Cankova252020
Puconci72020
Puconci172020
Murska Sobota10,922020
Martjanci152020
Moravske Toplice102020
Moravske Toplice172020
Puconci162020
Moravske Toplice13,642020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota172020
Murska Sobota102020
Murska Sobota172020
Tišina162020
Bodonci162020
Turnišče152020
Turnišče152020
Beltinci82020
Črenšovci152020
Prosenjakovci/Partosfalva27,52020
Prosenjakovci/Partosfalva152020
Črenšovci152020
Bodonci152020
Bodonci27,92020
Bodonci152020
Črenšovci152020
Turnišče72020
Črenšovci152020
Črenšovci152020
Črenšovci152020
Črenšovci152020
Črenšovci152020
Odranci152020
Bogojina152020
Bogojina172020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota162020
Murska Sobota10,882020
Murska Sobota152020
Beltinci72020
Beltinci152020
Murska Sobota152020
Beltinci152020
Tišina152020
Tišina152020
Moravske Toplice152020
Bogojina152020
Murska Sobota9,62020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota162020
Murska Sobota102020
Murska Sobota152020
Murska Sobota102020
Murska Sobota152020
Odranci162020
Odranci152020
Odranci152020
Odranci162020
Murska Sobota152020
Murska Sobota162020
Murska Sobota102020
Murska Sobota152020
Murska Sobota172020
Beltinci172020
Fokovci152020
Beltinci152020
Beltinci152020
Beltinci102020
Martjanci152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Črenšovci172020
Črenšovci252020
Črenšovci152020
Črenšovci152020
Črenšovci152020
Turnišče152020
Puconci152020
Puconci172020
Murska Sobota13,52020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Beltinci152020
Beltinci13,62020
Beltinci152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Tišina152020
Moravske Toplice152020
Murska Sobota102020
Murska Sobota172020
Turnišče162020
Črenšovci10,882020
Črenšovci152020
Tišina152020
Črenšovci202020
Murska Sobota8,42020
Tišina152020
Tišina13,642020
Puconci102020
Puconci102020
Puconci162020
Puconci152020
Murska Sobota152020
Martjanci152020
Martjanci152020
Dobrovnik/Dobronak102020
Dobrovnik/Dobronak152020
Murska Sobota102020
Murska Sobota152020
Murska Sobota10,52020
Murska Sobota152020
Beltinci102020
Tišina152020
Murska Sobota152020
Murska Sobota72020
Tišina152020
Murska Sobota92020
Murska Sobota152020
Murska Sobota152020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva102020
Lendava/Lendva162020
Lendava/Lendva152020
Velika Polana172020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva162020
Lendava/Lendva162020
Lendava/Lendva11,522020
Lendava/Lendva162020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva52020
Lendava/Lendva92020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva172020
Velika Polana172020
Velika Polana152020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva102020
Lendava/Lendva152020
Lendava/Lendva11,22020
Ptuj152020
Ptuj152020
Ptuj102020
Starše152020
Starše13,352020
Videm pri Ptuju12,52020
Videm pri Ptuju102020
Hajdina172020
Ptuj152020
Videm pri Ptuju10,852020
Videm pri Ptuju202020
Markovci172020
Cirkovce162020
Lovrenc na Dravskem polju102020
Ptujska Gora72020
Dornava8,682020
Dornava102020
Dornava162020
Zavrč152020
Ptuj152020
Cirkulane172020
Gorišnica152020
Hajdina152020
Hajdina172020
Ptuj172020
Lovrenc na Dravskem polju172020
Ptuj152020
Polenšak172020
Polenšak172020
Dornava152020
Cirkovce152020
Ptuj152020
Ptuj152020
Ptuj172020
Cirkulane172020
Juršinci102020
Ptuj152020
Ptuj152020
Gorišnica152020
Gorišnica152020
Gorišnica172020
Cirkovce152020
Cirkovce152020
Cirkovce252020
Cirkovce252020
Cirkovce152020
Cirkovce162020
Cirkovce152020
Zavrč152020
Ptuj172020
Ptuj152020
Lovrenc na Dravskem polju30,382020
Lovrenc na Dravskem polju102020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Lovrenc na Dravskem polju162020
Kidričevo11,162020
Kidričevo12,92020
Polenšak162020
Gorišnica152020
Ptuj152020
Ptuj152020
Ptuj152020
Ptuj172020
Ptuj152020
Dornava152020
Videm pri Ptuju152020
Ptujska Gora152020
Lovrenc na Dravskem polju252020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Lovrenc na Dravskem polju102020
Hajdina152020
Hajdina172020
Hajdina12,52020
Kidričevo252020
Ptuj92020
Ptuj152020
Majšperk172020
Majšperk172020
Ptuj152020
Ptuj152020
Ptuj152020
Majšperk102020
Dornava152020
Ptuj152020
Ptuj162020
Lovrenc na Dravskem polju302020
Ptuj152020
Lovrenc na Dravskem polju172020
Videm pri Ptuju152020
Polenšak12,52020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Ptujska Gora252020
Gorišnica152020
Ptuj162020
Markovci152020
Destrnik162020
Ptuj152020
Destrnik12,52020
Žetale12,52020
Videm pri Ptuju152020
Dornava102020
Dornava172020
Ptuj172020
Markovci172020
Žetale172020
Gorišnica11,42020
Gorišnica152020
Središče ob Dravi152020
Podgorci172020
Podgorci152020
Podgorci152020
Velika Nedelja172020
Velika Nedelja252020
Velika Nedelja152020
Velika Nedelja162020
Gorišnica162020
Gorišnica152020
Gorišnica162020
Gorišnica102020
Ormož152020
Ormož152020
Velika Nedelja102020
Ormož12,52020
Ormož252020
Velika Nedelja152020
Velika Nedelja102020
Podgorci152020
Podgorci252020
Podgorci172020
Podgorci172020
Velika Nedelja152020
Podgorci27,62020
Velika Nedelja3,52020
Podgorci13,62020
Podgorci152020
Velika Nedelja252020
Ormož12,52020
Gorišnica12,52020
Podgorci152020
Podgorci172020
Kog102020
Središče ob Dravi152020
Trnovska vas152020
Juršinci172020
Destrnik152020
Juršinci162020
Juršinci152020
Destrnik27,62020
Destrnik152020
Destrnik152020
Trnovska vas11,022020
Ptuj152020
Juršinci172020
Maribor252020
Maribor152020
Maribor102020
Maribor27,62020
Maribor172020
Maribor102020
Maribor252020
Maribor11,842020
Maribor172020
Maribor102020
Maribor252020
Maribor152020
Maribor152020
Maribor102020
Miklavž na Dravskem polju 172020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Miklavž na Dravskem polju 162020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Maribor252020
Maribor102020
Maribor152020
Maribor92020
Spodnji Duplek82020
Spodnji Duplek152020
Maribor152020
Maribor152020
Maribor152020
Maribor152020
Maribor152020
Maribor13,652020
Maribor102020
Maribor92020
Maribor10,562020
Maribor12,52020
Maribor172020
Maribor52020
Maribor82020
Maribor172020
Maribor102020
Maribor162020
Miklavž na Dravskem polju 12,52020
Maribor152020
Maribor72020
Miklavž na Dravskem polju 52020
Malečnik152020
Laporje172020
Gornja Radgona152020
Žetale82020
Slovenska Bistrica152020
Pragersko152020
Zgornja Korena42,242020
Ceršak102020
Maribor12,52020
Loče162020
Beltinci152020
Veržej152020
Murska Sobota102020
Apače92020
Zreče152020
Miklavž na Dravskem polju 8,062020
Turnišče152020
Vitanje152020
Zavrč152020
Slovenska Bistrica172020
Vitanje152020
Maribor152020
Marjeta na Dravskem polju172020
Slovenske Konjice152020
Dornava172020
Ljutomer152020
Spodnji Duplek15,52020
Jakobski Dol102020
Zreče102020
Rače152020
Velika Polana152020
Rogašovci102020
Beltinci302020
Ptuj102020
Zgornja Kungota162020
Kuzma152020
Hajdina102020
Malečnik162020
Radenci152020
Ptuj152020
Murska Sobota152020
Apače152020
Puconci102020
Bresternica152020
Beltinci9,922020
Oplotnica152020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Kamnica172020
Puconci202020
Spodnji Ivanjci152020
Lenart v Slovenskih goricah102020
Ptuj102020
Poljčane152020
Lenart v Slovenskih goricah102020
Črenšovci172020
Gornja Radgona162020
Miklavž na Dravskem polju 172020
Lovrenc na Pohorju162020
Ptuj152020
Murska Sobota152020
Križevci pri Ljutomeru152020
Gorišnica172020
Ljutomer162020
Križevci pri Ljutomeru172020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Beltinci162020
Ljutomer102020
Maribor12,52020
Ljutomer162020
Bistrica ob Dravi252020
Vitanje152020
Bistrica ob Dravi152020
Malečnik102020
Apače152020
Stoperce162020
Grad102020
Beltinci102020
Radenci162020
Kamnica5,762020
Zgornja Ložnica152020
Zgornja Polskava11,12020
Cirkovce152020
Cirkulane12,52020
Slovenska Bistrica172020
Zreče152020
Velika Polana152020
Vitomarci12,52020
Kamnica152020
Pernica102020
Dornava152020
Bodonci552020
Poljčane152020
Sveta Ana v Slovenskih goricah11,22020
Slovenske Konjice152020
Ptuj25,22020
Ptuj152020
Spodnji Duplek102020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Turnišče162020
Maribor92020
Ljutomer152020
Velika Nedelja152020
Zgornja Ložnica152020
Maribor17,22020
Zgornja Kungota27,62020
Puconci152020
Zgornja Kungota172020
Dornava152020
Pesnica pri Mariboru162020
Vitanje172020
Maribor152020
Ptuj11,372020
Pesnica pri Mariboru152020
Sveti Jurij ob Ščavnici152020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Apače172020
Šentilj v Slovenskih goricah152020
Kidričevo252020
Sveta Ana v Slovenskih goricah152020
Ptuj162020
Zreče252020
Sveta Trojica v Slovenskih goricah172020
Oplotnica162020
Slovenska Bistrica11,22020
Murska Sobota172020
Markovci162020
Zreče252020
Cerkvenjak172020
Maribor152020
Majšperk13,62020
Maribor162020
Slovenska Bistrica152020
Oplotnica162020
Dornava162020
Videm pri Ptuju102020
Bistrica ob Dravi172020
Fram172020
Murska Sobota152020
Ljutomer172020
Maribor252020
Turnišče152020
Lovrenc na Pohorju92020
Pesnica pri Mariboru172020
Selnica ob Dravi152020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Pragersko162020
Razkrižje152020
Murska Sobota152020
Bodonci152020
Križevci pri Ljutomeru502020
Maribor152020
Markovci162020
Spodnji Duplek152020
Pragersko152020
Ormož152020
Maribor152020
Lovrenc na Pohorju152020
Markovci72020
Črenšovci152020
Odranci152020
Šentilj v Slovenskih goricah162020
Ljutomer152020
Tišina152020
Lovrenc na Dravskem polju152020
Miklavž na Dravskem polju 162020
Mala Nedelja162020
Slovenska Bistrica172020
Lovrenc na Dravskem polju342020
Zreče172020
Mačkovci152020
Velika Nedelja152020
Slovenska Bistrica102020
Maribor152020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Tišina172020
Črenšovci152020
Pernica82020
Radenci152020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Miklavž na Dravskem polju 172020
Sveta Trojica v Slovenskih goricah72020
Spodnji Duplek102020
Jakobski Dol172020
Oplotnica152020
Oplotnica152020
Apače152020
Kuzma162020
Murska Sobota152020
Ptuj152020
Turnišče82020
Cirkovce342020
Radenci172020
Beltinci102020
Slovenske Konjice172020
Pragersko172020
Ormož152020
Vitanje152020
Lenart v Slovenskih goricah162020
Zreče27,62020
Zreče152020
Spodnji Duplek102020
Orehova vas172020
Kamnica152020
Jakobski Dol172020
Beltinci102020
Murska Sobota152020
Lendava/Lendva102020
Maribor12,52020
Ptuj152020
Cerkvenjak12,52020
Šentilj v Slovenskih goricah102020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Loče102020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Slovenska Bistrica152020
Slovenska Bistrica152020
Šmartno na Pohorju52020
Orehova vas102020
Maribor152020
Cirkovce152020
Gorišnica102020
Limbuš152020
Cirkulane102020
Središče ob Dravi152020
Fram102020
Črenšovci102020
Velika Polana82020
Sveti Jurij ob Ščavnici172020
Dornava11,522020
Kuzma152020
Križevci pri Ljutomeru172020
Apače152020
Zgornja Polskava13,62020
Dornava152020
Radenci162020
Lovrenc na Dravskem polju72020
Murska Sobota172020
Gornja Radgona152020
Cankova152020
Radenci12,52020
Zavrč172020
Zreče10,712020
Ljutomer102020
Beltinci162020
Podgorci152020
Slovenske Konjice172020
Ljutomer33,32020
Spodnji Ivanjci102020
Lendava/Lendva102020
Mačkovci152020
Mačkovci102020
Razkrižje152020
Pragersko152020
Beltinci82020
Maribor252020
Slovenske Konjice162020
Velika Nedelja152020
Pragersko82020
Beltinci152020
Prosenjakovci/Partosfalva252020
Markovci102020
Veržej152020
Kamnica162020
Maribor152020
Slovenska Bistrica102020
Cerkvenjak8,162020
Črenšovci152020
Slovenska Bistrica552020
Ljutomer152020
Fram82020
Hoče152020
Slovenske Konjice152020
Puconci152020
Velika Polana152020
Hoče172020
Kidričevo172020
Poljčane152020
Trnovska vas10,82020
Zgornja Ložnica11,22020
Šentilj v Slovenskih goricah9,522020
Slovenske Konjice152020
Slovenska Bistrica152020
Ljutomer162020
Majšperk102020
Zgornja Polskava152020
Gornja Radgona152020
Orehova vas162020
Zreče162020
Miklavž na Dravskem polju 152020
Lendava/Lendva122020
Loče252020
Moravske Toplice102020
Apače9,922020
Lovrenc na Pohorju152020
Lovrenc na Pohorju152020
Črenšovci152020
Majšperk152020
Pragersko13,532020
Gornja Radgona8,682020
Maribor102020
Oplotnica552020
Orehova vas102020
Pesnica pri Mariboru172020
Ptuj72020
Tišina7,482020
Bistrica ob Dravi152020
Beltinci152020
Maribor152020
Lenart v Slovenskih goricah152020
Bistrica ob Dravi12,52020
Zgornja Kungota162020
Miklavž na Dravskem polju 102020
Sveta Trojica v Slovenskih goricah152020
Maribor152020
Rače172020
Pesnica pri Mariboru162020
Slovenske Konjice252020
Maribor152020
Oplotnica152020
Črenšovci152020
Radenci252020
Gornja Radgona282020
Maribor102020
Ptuj152020
Rače152020
Vitomarci35,342020
Maribor152020
Maribor102020
Murska Sobota152020
Hoče152020
Tišina152020
Hoče162020
Fram102020
Maribor152020
Orehova vas152020
Apače152020
Maribor172020
Murska Sobota72020
Maribor92020
Radenci152020
Hoče342020
Šentilj v Slovenskih goricah102020
Slovenska Bistrica152020
Slovenske Konjice102020
Zreče17,672020
Pragersko152020
Prosenjakovci/Partosfalva102020
Zgornja Kungota102020
Juršinci152020
Zgornja Polskava202020
Rače102020
Križevci pri Ljutomeru62020
Stranje102020
Ptuj7,752020
Cerkvenjak152020
Gornja Radgona152020
Slovenska Bistrica252020
Videm pri Ptuju102020
Fram152020
Cirkulane27,62020
Rače152020
Moravske Toplice52020
Šentilj v Slovenskih goricah82020
Zreče152020
Puconci102020
Laporje252020
Puconci152020
Hoče62020
Podgorci172020
Kamnica152020
Pragersko152020
Maribor152020
Rogašovci252020
Slovenska Bistrica152020
Spodnji Duplek52020
Juršinci152020
Maribor172020
Fram72020
Gorišnica172020
Murska Sobota33,32020
Majšperk552020
Limbuš102020
Maribor252020
Nova Gorica9,752020
Dutovlje11,12020
Ajdovščina92020
Lokev10,82020
Cerkno8,42020
Slap ob Idrijci13,52020
Kostanjevica na Krasu13,62020
Sežana10,82020
Ilirska Bistrica2,62020
Kostanjevica na Krasu11,22020
Prvačina12,62020
Šempeter pri Gorici92020
Tolmin62020
Šmarje12,62020
Dobrovo v Brdih11,12020
Sežana10,232020
Planina9,62020
Sečovlje/Sicciole12,92020
Črni Vrh nad Idrijo10,82020
Branik4,962020
Portorož/Portorose11,052020
Deskle10,82020
Pobegi52020
Črniče7,752020
Šempeter pri Gorici112020
Nova Gorica7,22020
Kostanjevica na Krasu4,52020
Ankaran/Ancarano102020
Ankaran/Ancarano10,982020
Čepovan11,022020
Šempeter pri Gorici10,82020
Kojsko11,522020
Most na Soči11,162020
Dobravlje92020
Podgrad9,32020
Sežana13,332020
Postojna5,042020
Miren13,62020
Most na Soči342020
Šempas8,12020
Bovec10,82020
Renče112020
Dornberk6,22020
Prvačina52020
Renče13,332020
Dobravlje11,22020
Dornberk13,52020
Nova Gorica9,32020
Kobarid2,62020
Renče13,62020
Vipava13,62020
Miren11,162020
Ilirska Bistrica11,052020
Štanjel112020
Ilirska Bistrica7,52020
Ilirska Bistrica18,42020
Ankaran/Ancarano13,62020
Dutovlje8,42020
Cerkno2,62020
Cerkno9,242020
Cerkno11,162020
Šempeter pri Gorici11,22020
Volčja Draga9,92020
Obrov132020
Kobarid11,882020
Kanal9,922020
Kojsko62020
Postojna32020
Koper/Capodistria22,12020
Postojna11,22020
Sežana13,62020
Slap ob Idrijci9,62020
Sežana10,82020
Škofije72020
Pobegi6,62020
Sečovlje/Sicciole9,32020
Kanal72020
Šempas11,162020
Ajdovščina7,752020
Izola/Isola11,162020
Postojna8,062020
Kobarid10,52020
Spodnja Idrija34,42020
Prvačina13,62020
Sežana8,642020
Vremski Britof16,92020
Renče13,62020
Dornberk4,52020
Deskle14,262020
Renče102020
Col11,22020
Sežana10,82020
Kojsko10,52020
Kobarid11,052020
Slap ob Idrijci11,372020
Dornberk82020
Dutovlje7,132020
Dornberk11,22020
Renče13,52020
Šempas82020
Solkan11,22020
Prvačina10,82020
Podnanos9,32020
Podnanos8,42020
Postojna62020
Škofije11,22020
Koper/Capodistria13,332020
Sečovlje/Sicciole152020
Štanjel0,732020
Renče13,52020
Vipava9,922020
Podgrad12,482020
Komen10,922020
Koper/Capodistria8,682020
Portorož/Portorose11,162020
Sežana8,992020
Nova Gorica13,022020
Kozina11,42020
Ajdovščina332020
Ankaran/Ancarano62020
Pobegi102020
Portorož/Portorose11,022020
Sežana7,22020
Vremski Britof11,472020
Kobarid18,242020
Cerkno10,82020
Prvačina11,22020
Ajdovščina10,72020
Prestranek13,52020
Pobegi9,32020
Šmarje13,52020
Branik5,42020
Podnanos12,62020
Štanjel11,22020
Sečovlje/Sicciole10,262020
Izola/Isola13,62020
Šmarje9,612020
Prestranek112020
Dutovlje13,62020
Črni Vrh nad Idrijo0,72020
Branik2,62020
Dobrovo v Brdih8,682020
Podgrad11,052020
Koper/Capodistria92020
Šmarje11,162020
Most na Soči7,132020
Izola/Isola13,62020
Koper/Capodistria11,052020
Sežana11,162020
Cerkno14,262020
Nova Gorica9,32020
Štanjel11,222020
Koper/Capodistria72020
Izola/Isola11,12020
Izola/Isola8,992020
Šmarje122020
Nova Gorica11,162020
Postojna252020
Nova Gorica13,62020
Tolmin11,162020
Tolmin13,62020
Spodnja Idrija13,332020
Cerkno6,22020
Grahovo ob Bači13,532020
Nova Gorica10,562020
Ajdovščina6,932020
Prestranek13,62020
Ilirska Bistrica10,262020
Črni Kal11,12020
Sežana9,922020
Senožeče82020
Vipava11,162020
Tolmin11,22020
Cerkno3,32020
Renče9,922020
Postojna2,62020
Postojna9,32020
Sečovlje/Sicciole8,582020
Ilirska Bistrica13,62020
Ilirska Bistrica13,52020
Ajdovščina102020
Cerkno13,62020
Postojna52020
Postojna11,12020
Ilirska Bistrica11,22020
Šempeter pri Gorici13,62020
Ilirska Bistrica15,812020
Dobrovo v Brdih13,62020
Koper/Capodistria13,62020
Komen11,22020
Podgrad282020
Lokev102020
Koper/Capodistria92020
Šmarje10,22020
Portorož/Portorose10,562020
Pobegi5,12020
Vipava13,532020
Ajdovščina11,22020
Kojsko11,162020
Nova Gorica11,12020
Koper/Capodistria13,62020
Prestranek13,232020
Pivka12,52020
Postojna11,522020
Prestranek11,42020
Koper/Capodistria11,22020
#N/A13,62020
Knežak10,712020
Črni Vrh nad Idrijo11,222020
Ajdovščina5,942020
Ajdovščina12,162020
Prvačina13,62020
Šempeter pri Gorici9,922020
Nova Gorica102020
Nova Gorica11,22020
Sežana13,22020
Postojna10,82020
Podgrad13,62020
Koper/Capodistria132020
Dekani72020
Postojna112020
Šempeter pri Gorici13,442020
Šempas2,792020
Most na Soči11,222020
Ajdovščina10,82020
Štanjel12,092020
Črni Kal9,612020
Sežana13,332020
Idrija9,242020
Košana8,552020
Košana12,852020
Vremski Britof13,62020
Pivka11,762020
Postojna42020
Prestranek17,62020
Idrija72020
Pobegi13,32020
Cerkno5,942020
Tolmin11,22020
Hruševje9,32020
Črniče9,32020
Sežana9,32020
Divača8,252020
Dekani12,092020
Portorož/Portorose8,682020
Dobrovo v Brdih11,852020
Kojsko12,62020
Dobravlje7,922020
Prestranek10,82020
Škofije11,162020
Ankaran/Ancarano5,942020
Sežana11,162020
Sežana8,992020
Štanjel172020
Kobarid11,882020
Most na Soči11,22020
Ilirska Bistrica7,462020
Obrov11,042020
Ilirska Bistrica13,532020
Vipava8,912020
Trnovo pri Gorici11,222020
Ankaran/Ancarano5,942020
Cerkno172020
Cerkno8,962020
Cerkno19,22020
Kobarid8,862020
Renče12,712020
Vipava19,142020
Postojna13,552020
Dornberk10,892020
Divača11,382020
Ankaran/Ancarano12,542020
Tolmin11,22020
Ankaran/Ancarano11,222020
Tolmin9,92020
Tolmin13,432020
#N/A12,92020
Šmarje13,332020
Spodnja Idrija52020
Deskle10,892020
Nova Gorica6,322020
Nova Gorica12,52020
Spodnja Idrija2,962020
Dutovlje13,52020
Divača11,162020
Črni Vrh nad Idrijo3,62020
Pivka11,22020
Škofije8,912020
Marezige7,262020
Sečovlje/Sicciole172020
Ajdovščina13,62020
Podnanos11,052020
Nova Gorica12,642020
Šempeter pri Gorici11,062020
Kojsko11,22020
Dutovlje13,62020
Sežana272020
Kobarid7,442020
Most na Soči92020
Škofije112020
Ajdovščina2,862020
Dobravlje11,22020
Ilirska Bistrica10,92020
Ilirska Bistrica13,62020
Črni Vrh nad Idrijo18,482020
Pobegi172020
Branik11,22020
Solkan6,62020
Šmarje9,872020
Šmarje82020
Šmarje7,132020
Škofije13,042020
Vipava7,52020
Škofije11,062020
Cerkno7,22020
Kobarid9,242020
Tolmin13,432020
Škofije11,222020
Izola/Isola8,32020
Divača11,222020
Cerkno13,62020
Ilirska Bistrica11,562020
Renče8,692020
Štanjel11,782020
Štanjel11,062020
Sežana18,912020
Postojna7,442020
Hruševje11,22020
Vremski Britof12,242020
Koper/Capodistria11,062020
Ankaran/Ancarano13,62020
Ajdovščina3,62020
Ajdovščina11,562020
Nova Gorica31,52020
Tolmin3,62020
Cerkno12,242020
Kostanjevica na Krasu11,22020
Ajdovščina7,112020
Kanal11,222020
Koper/Capodistria6,852020
Miren5,62020
Koper/Capodistria172020
Portorož/Portorose9,382020
Skupno v letu 202055.028,00

Opomba: Podatki so pridobljeni s strani SODO d.o.o.

 © 2007-2020 PVportal, UL FE, LPVO, Vse pravice pridržane.