Hitre povezave


  

  

  Aktualno


10.4.2021
Pregled PV trga v letu 2020

Več novic

Dokumenti


10.4.2021
  Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020

Več...

Sončno obsevanje v Sloveniji

Povprečno sončno obsevanje na kvadratni meter horizontalne površine je v Sloveniji večje od 1000 kWh/m2. Desetletno merjeno povprečje (1993-2003) letnega globalnega obsevanja je med 1053 in 1389 kWh/m2 (slika 1), pri čemer polovica Slovenije prejme med 1153 in 1261 kWh/m2. Povprečno obsevanje poljubne nesenčene lokacije v Sloveniji ne odstopa veliko od državnega povprečja, kljub temu pa lahko Slovenijo razdelimo na posamezna področja. V osrednji Sloveniji znaša povprečno sončno obsevanje na horizontalno površino okoli 1195 kWh/m2, v severovzhodni Sloveniji in severni Dolenjski okoli 1236 kWh/m2, na Primorskem in Goriškem pa presega vrednost 1300 kWh/m2. Večje vrednosti obsevanja (preko 1250 kWh/m2) lahko opazimo tudi v Posavskem hribov in na Kozjanskem.

 

Slika 1: Globalno letno obsevanje na horizontalno površino v Sloveniji.

(Vir: D. Kastelec, J. Rakovec, K. Zakšek, Sončna energija v Sloveniji, ZRC SAZU, 2007, str. 76)

 © 2007-2020 PVportal, UL FE, LPVO, Vse pravice pridržane.