Hitre povezave


  

  

  Aktualno


10.4.2021
Pregled PV trga v letu 2020

Več novic

Dokumenti


10.4.2021
  Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020

Več...

Moduli

Več sončnih celic medsebojno povežemo in hremetično zapremo v modul. Leta 1997 je bilo 87% vseh modulov proizvedenih iz kristalnega silicija. Večinoma so bili je namenjeni za polnjenje 12V baterij, kar pomeni 36 v serijo vezanih celic. Danes imajo moduli, ki so namenjeni predvsem sončnim elektrarnam, poleg standardnih nominalnih napetosti (12 V, 24 V, 48 V), različne nominalne napetosti.

Celice lahko v modul povežemo zaporedno ali vzporedno, s čimer povečujemo napetost oziroma tok modula. Zaporedna in vzporedna vezava celic v modulu je prikazana na sliki 1.

Slika 1: Zaporedna in vzporedna vezava celic.

Celice so medseboj vezane tako, da je zgornji kontakt ene celice povezna s spodnjim kontaktom druge celice, kot je prikazano na sliki 2.

Slika 2: Način vezave posameznih celic.

Medseboj povezane celice nato laminiramo med vrhnjim steklom in steklom ali plastiko na zadnji strani (slika 3). Takšen laminat je nato običajno uokvirjen z aluminijem (slika 4).

Slika 3: Zgradba PV modula.

Slika 4: Prerez zgradbe modula.

 © 2007-2020 PVportal, UL FE, LPVO, Vse pravice pridržane.