Hitre povezave


  

  

  Aktualno


10.4.2021
Pregled PV trga v letu 2020

Več novic

Dokumenti


10.4.2021
  Pregled slovenskega fotovoltaičnega trga v letu 2020

Več...

Modeliranje obsevanja

V Laboratoriju za fotovoltaiko in optoelektroniko smo razvili progamsko opremo SunIrradiance za računanje sončnega obsevanja in energijskega donosa fotonapetostnih modulov. SunIrradiance uporablja enostaven spektralni model direktnega in difuznega obsevanja na nagnjeno površino za jasne dni (R. Bird, SERI 1984). Oblačnost je modelirana po Czeplak in Kasten-ovem modelu na osnovi meritev oblačnosti Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).

SunIrradiance omogoča simulacijo sončnega obsevanja in energijskega donosa poljubnega fotonapetostnega modula za poljubno lokacijo v Sloveniji. Energijski donos lahko izračuna tako za statičen, kakor tudi za sledilni fotonapetostni sistem.

Na sliki 1 je prikazan programski paket SunIrradiance z izračunanim mesečnim sončnim obsevanjem na ravno površino v Ljubljani.

 

 

Slika 1: SunIrradiance - simulacija mesečnega obsevanja za Ljubljano.

Simulirano letno sončno obsevanje na vodoravno površino in optimalni kot naklona pri orientaciji jug znaša:

Kraj Sončno obsevanje na vodoravno površino (kWh/m2) optimalen kot naklona (°)
Ljubljana 1209 32
Maribor 1247 33
Portorož 1378 35

 © 2007-2020 PVportal, UL FE, LPVO, Vse pravice pridržane.