Hitre povezave


  

  

  

Aktualno


29.8.2017
Pregled PV trga v letu 2016

Več novic

Dokumenti


20.3.2015
  Vpliv sončnega mrka na SE

Več...

Ekliptični diagram

Ekliptični diagram prikazuje navidezno pot sonca v kartezičnem koordinatnem sistemu. Abscisna os prikazuje azimut sonca, pri čemer 0° predstavlja orientacijo jug, negativne vrednosti kotov predstavljajo vzhod in pozitivne zahod. Na ordinati je prikazana višina sonca (kot med horizontom in lego sonca).

Izračun navidezne poti sonca za izbrani kraj in dan ter lega sonca ob danem času

 
 

Slika 1: Ekliptični diagram za Ljubljano 

 © 2007-2017 PVportal, UL FE, LPVO, Vse pravice pridržane.